DANVA ser med tilfredshed på resultatet af arbejdet i Erhvervspanelet for Grøn Omstilling. Heraf fremgår det, at de danske vandselskabers ekspertviden om klimaløsninger, miljøbevarelse, grundvandsbeskyttelse og spildevandsrensning er afgørende for udviklingen i Danmark og for eksportsamarbejdet med private aktører.

Erhvervspanelet anbefaler regeringen, at den sikrer, at vandselskaberne bliver en del af helhedstænkningen ift. beskyttelse og effektiv udnyttelse af vandressourcen, klimatilpasning og teknologiudvikling.

"Vi støtter fuldt og helt erhvervspanelets anbefalinger, der blandt andet konkluderer, at vandselskaberne og de private skal pulje deres erfaringer og specialviden til gavn for både udviklingen i Danmark og for styrkelsen af den danske eksport af vandteknologi," siger DANVA’s direktør, Carl-Emil Larsen.

"De danske vandselskaber indgår i vid udstrækning allerede i dag i disse samarbejder om at skabe de bedste løsninger, hvilket danner platform for væksten på eksportmarkedet. Og vi står med åbne arme for at innovere endnu mere sammen med vores private partnere."

Anbefalingerne fra Erhvervspanelet for Grøn Omstilling taler om fire principper indenfor vand:

  • Danmark skal bidrage til at afhjælpning af den globale vandkrise.
  • Offentligt ejede vandselskaber skal effektiviseres og efterspørge innovation.
  • Lovgivningen skal skabe rammer for grøn omskoling.
  • Helhedsløsninger skal være i fokus.

Carl-Emil Larsen understreger, at vandselskaberne er klar til at blive udfordret på effektivitet og innovation.

"Det er alene vandselskaberne, der kaster penge i udviklingen af nye driftsmodeller til løsning af problemer med klima og miljø, ligesom vi konstant effektiviserer for at få mest muligt ud af processerne til gavn for blandt andet forbrugerne," siger Carl-Emil Larsen.

"Det er det faktum, der gør vandselskaberne til den interessante spiller for de private, så vi sammen kan tilbyde verden unikke helhedsløsninger."

Erhvervspanelet for Grøn Omstilling består af en række erhvervsledere, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer, forskere, og grønne organisationer.

"Jeg noterer mig, at ingen i panelet har indsigt i vandsektoren, men at de alligevel har haft fokus på, at det er den, som er central for Danmarks og verdens fremtid," siger Carl-Emil Larsen.

"Nu er anbefalingerne så afleveret til miljøminister Ida Auken, og vi ser så frem til at blive inviteret med i den næste fase, der handler om, hvordan anbefalingerne hurtigst muligt bliver omsat til virkelighed."

Læs rapporten fra Erhvervspanelet for Grøn Omstilling.