Vandselskaber skal årligt betale 280 millioner kroner i skat på kort sigt. Den ekstraregning til kunderne var der ikke lagt op til, da man i 2010 udskilte vandselskaberne.

"Det var jo ikke meningen, at vandkunderne skulle være cashcows," siger projektchef hos DANVA Susanne Vangsgård. Hun ærgrer sig over, at vandselskaberne nu skal stå for skud for højere vandpriser på grund af de nye skatter, som selskabernes kunder skal betale via regningen.

Vandregningen vil stige med 90 kroner om året

Revisionsfirmaet PWC har beregnet at regningen til kunderne vil lyde på 280 mio. kr. om året på den korte sigt. Det vil betyde, at den enkelte husstand vil få en stigning på den årlige vandregning på omkring 90 kroner - omkring en krone mere per kubikmeter vand. Men ifølge Susanne Vangsgård kan den regning blive endnu større.

Svær dialog med SKAT

DANVA har i perioder være i intens dialog med SKAT. Således har DANVA sammen med revisionsbranchens interesseorganisation haft drøftelser med SKAT i næsten 1 år, hvor man forsøgte at finde en retvisende værdisætningsmodel, hvilket også blev beskrevet i en artikel i DANVA nyt i maj 2011. Til trods for ønsket fra selskabernes og revisorernes ønske om, at der skulle bruges en såkaldt POLKA model (baseret på Pris- og levetidskatalog) til værdisætning af selskaberne, besluttede SKAT i første halvdel af 2011 sig til, at det var den såkaldte DCF model, der skulle anvendes.

På grundlag af talmaterialer fra 13 konkrete ankesager søger DANVA igen at få Skatteministeriets departement i tale, hvilket især i en situation hvor stillingen som departementschefen mangler at blive besat. Til gengæld er der udsigt til drøftelser med politikere fra såvel Miljø- som Skatteudvalget i løbet af maj.

Ankesager i Landsskatteretten

DANVA har lagt op til, at forsyningerne kan overveje at anke SKATs endelige afgørelse til Landsskatteretten. Sker det, så kan DANVA, når afgørelser herfra foreligger, på vegne af branchen arbejde for, at principielle sager bringes for de almindelige domstole. For at klæde selskaberne på til de eventuelle klagesager har DANVA afviklet et møde mellem de flere selskaber, hvor arbejdet kunne koordineres og erfaringer kunne udveksles.13 sager hidhørende fra vandselskaber etableret i 2007 er lige nu i Landsskatteretten.

"Man kan undre sig over, at vandbranchen er blevet et skatteobjekt. Især når vandforsyningen består af selskaber, der ikke må få overskud”, siger Susanne Vangsgård, der gerne vil have sagen op på Skatteministerens bord, når situationen i Skatteministeriets departement er afklaret. Ifølge en udtalelse til Ritzau er skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) dog ikke interesseret i at åbne op for ny dialog med vandselskaberne.