Som en del af Regeringens handleplan for klimasikring har miljøminister Ida Auken fremsat lovforslag, der giver vandforsyninger mulighed for at etablere og via takster at finansiere nye klimatilpasningstiltag sammen med kommunerne. På den måde kan der bygges skybrudsveje og laves grønne anlæg, der kan holde på vandet efter store regnskyl.

Lovforslaget blev fremsat 12. december og førstebehandles 10. januar. Anden behandling er 22. januar, mens lovforslaget ventes vedtaget 24. januar 2013.

Du kan se dokumenterne til sagen på Folketingtes hjemmeside her.