Det er i øjeblikket ved at blive lavet regler for, hvorledes spildevandsselskaber kan medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter.

I dag den 20. december er der sendt høringsudkast ud til ændringer af forskellige bekendtgørelser. Materialet kan læses på høringsportalen her.

Høringssvar

DANVA laver et høringssvar. Der er aktiveret en høringsgruppe til formålet, men skulle du have nogle input, er du velkommen til at kontakte Jens Plesner senest kl. 12 den 9. januar 2013.

Lovforslag

Lovforslaget, der ligger til grund for ovennævnte bekendtgørelser har været i høring. Lovforslaget kan læses på høringsportalen her.

DANVA har afgivet et høringssvar til lovforslaget. Foreningens høringssvar kan læses på hjemmesiden her.

Det forventes, at loven bliver endeligt vedtaget i løbet af januar 2013.

Yderligere information

Kontaktperson: Jens Plesner, tlf.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk