Roskilde Forsyning har bygget verdens første kombinerede regnvandsanlæg og skaterbane. Ved ekstrem regn rummer anlægget vand svarende til ti svømme-haller. I solskin fyldes det af skatere.

Rockmusik, fadøl, hot dogs og tusindvis af mennesker. Det er normalt ingredienserne til en god Roskilde Festival. Torsdag den 30. august indgik blandingen dog i indvielsen af Roskilde Forsynings nye regnvandsanlæg, Rabalder Parken, der ligger i byens nye kreative bydel Musicon.

Anlægget er det første i verden, hvor man kombinerer det praktiske ved et regnvands-anlæg med det rekreative i en skaterpark. Indvielsen blev en festdag, der tiltrak mere end 2000 roskildensere og miljøminister Ida Auken.

"Her i Rabalder Parken mødes klimasikring med byudvikling på smukkeste vis. Rabalder Parken er i det hele taget et meget smukt projekt, som jeg på alle måder glæder mig til at vise frem som et godt eksempel for andre kommuner," siger Ida Auken.

Godt samarbejde fra projektfasen

"Det er noget særligt at se så mange mennesker komme og glæder sig over det anlæg, som man har været med til at skabe," siger ingeniør Signe Gudiksen. Hun har, som projektleder i Roskilde Forsyning, været med til at forene de praktiske krav der stilles til et regnvandsanlæg med kravene til en velfungerende skaterbane.

"Vi kan regne ud, hvor og hvordan vandet løber. Vi kan også regne ud, hvor stort et anlæg skal være for at rumme de nødvendige mængder vand. Men vi kan ikke regne ud, hvordan et anlæg udformes, så det bliver en fornøjelse at stå på rulleskøjter eller skateboard på. Det må vi spørge og samarbejde med skaterne om," forklarer Signe Gudiksen.

Hun fortæller, at et godt samarbejde med kommune, Musicon og brugere allerede i planlægningsfasen derfor har haft afgørende betydning for den måde, som anlægget er blevet udformet på.

"Nu bliver udfordringen at få et godt samarbejde om driften af anlægget. Vi har lavet en aftale med kommunen om, hvordan det skal vedligeholdes, for det skal jo vedligeholdes lidt anderledes, end vi normalt vedligeholder regnvandsanlæg," forklarer Signe Gudiksen.

Ti fyldte svømmehaller

Resultatet af samarbejdet er et anlæg, hvor regnvandet løber via to i alt 440 meter lange regnvandskanaler, der snor og bugter sig gennem et rekreativt parklandskab, til tre bassiner. De tre bassiner kan rumme i alt 23.000 m3 regnvand. Det svarer til mængden af vand i ti olympiske svømmehaller.

Det meste af tiden – i tørvejr – fungerer anlægget derimod som skaterbane. Her kan skaterne nyde godt af regnvandskanalerne, der med deres varierede bredte på mellem seks og 15 meter og højdeforskelle på op til en meter giver masser af fart og sus.

Endnu mere fart er der dog i det ene af de to bassiner – bowlen. Det er helt bygget i beton, og er knap fire meter i dybden. Herfra kan skatere fra toppen suse ned mod bunden – komme op igen, og køre videre af de bølgende dele af bassinet.

"De rekreative elementer af anlægget har betydet, at vi har dimensioneret anderledes, end vi normalt gør. Regnvandskanalen var formentlig blevet smallere og mere retlinet, og vi ville have lavet to eller måske bare et bassin i stedet for tre," forklarer Signe Gudiksen.

En synlig forskel

Ideen til at kombinere et regnvandsanlæg med en skaterbane stammer fra fælles ideudvikling mellem de forskellige interessenter. Oplægget var, at et regnvandsanlæg i Roskildes nye kreative bydel Musicon, der ligger på en gammel industrigrund midt i Roskilde, også skulle være kreativt.

"I Roskilde Forsyning vil vi meget gerne være med til at gøre vores by endnu mere rar at færdes i. Derfor slår vi selvfølgelig til, når vi får muligheden. Ofte er vores projekter gemt væk i rør under jorden, men her har vi haft mulighed for at synliggøre den forskel vi gør. Det er jeg glad for, at vi også en gang imellem får mulighed for," siger bestyrelsesformand i Roskilde Forsyning Torben Jørgensen.

Roskilde Forsyning har tidligere lavet et rekreativt regnvandsanlæg – Trekroner søen, der indgår som en del af det rekreative område omkring Roskilde Universitetscenter.

Fakta om Rabalder Parken

Regnvand fra Musicon ledes via kanaler ned til det store tre-delte regnvandsbassin i den sydlige del af området. Bassinerne (Søen, Engen og Bowlen) fyldes et efter et, når det regner kraftigt og vedvarende.

Når det regner meget og sø-bassinet bliver fyldt, vil vandet løbe over og fylde Eng-bassinet. Hvis det regner ekstremt meget og længe, løber vandet til sidst over og fylder betonbassinet.

Bassinerne tømmes ved hjælp af en pumpe. Regnvandet pumpes op i kloaksystemet og ledes herefter ud i Roskilde Fjord.

Rabalder Parken er nomineret til Bæredygtig Beton Prisen, som du kan læse mere om på danskbeton.dk.