En helt ny måde at arbejde med videndeling og crowd-sourcing på i vandsektoren.

DANVA og Modelstyregruppen har gjort det nemt og effektivt at dele viden og erfaringer i vandsektoren.

Registreringsvejledningsprojektet har resulteret i en wiki-løsning til indsamling af registreringsvejledninger i vandsektoren og er allerede anvendelig med mange beskrivelser.

Målet er, at så mange vandselskaber som muligt, uploader deres registreringsvejledninger til fælles glæde. Ligesom det er muligt at kommentere og drøfte de vejledninger, der ligger i wiki'en.

DDV vil løbende vurdere behovet for, om der skal igangsættes 'best-practice' arbejde, hvis anvendelsen af datamodellerne viser sig at være for varieret.

Registreringsvejledningerne er tæt koblet til begebsafklarigen, hvorfra der også er adgang til de relevante vejledninger oft. begreberne.

Wiki til registreringsvejledninger findes her.