Står det til regerings vækstteam for vand, bio og miljøløsninger, så skal reguleringen af vandsektoren ændres radikalt. Lovgivningen skal fokusere på totalomkostninger og give vandselskaberne tilskyndelse til at deltage i teknologiudvikling.

Også miljøminister Ida Aukens Erhvervspanelet for Grøn Omstilling med direktør Lars Goldschmidt i spidsen anbefalede 5. oktober en ny reguleringsmodel for vandsektoren.

Direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen, har forventninger til, at der efter en massiv indsats nu kan komme forbedrede vilkår for vandselskaberne.

"Alle anbefalinger støtter DANVAs indsats for en hensigtsmæssig vandsektorlov, der i sin nuværende form virker mod hensigten. Den afføder en høj grad af bureaukratisering som fjerner incitamentet for vandselskaberne til at udvikle nye teknologier til gavn for miljøbeskyttelse, klimaindsats og kundeservice. Regeringen har nu lyttet og høstet væsentlige aktøres erfaringer. Nu er vi kommet dertil, hvor politikerne skal handle på eksperternes stærke anbefalinger," siger Carl-Emil Larsen.

"Den nuværende regulering skal ændres så den i stedet understøtter innovation og eksport under hensynstagen til forsyningssikkerhed og ressourceeffektivitet. Vandselskaberne og de private aktører skal have de bedste rammer for sammen at skabe helhedsløsninger, der kan skabe vækst."

Vækstteamet for vand, bio og miljøløsninger blev nedsat i april 2012 som led i regeringens arbejde med en ny erhvervs- og vækstpolitik. Der er afholdt et indledende dialogmøde 16. april med en bred kreds af interessenter, ligesom eksperter og erhvervsfolk har været inddraget i vækstteamets arbejde. Vækstteamet, der har koncernchef for Grundfos A/S, Carsten Bjerg, som formand, har siden afholdt fem heldagsmøder og modtaget input og analyser fra organisationer.

Vækstteamet anbefaler i sin rapport at revidere reguleringen med henblik på:

  • Vandselskaberne får bedre mulighed for at foretage totaløkonomiske beslutninger
  • Øge involveringen af private investorer og virksomheder, hvor det vurderes at fremme effektiviteten bedst
  • Vandselskaber drives ud fra principper for god selskabsledelse
  • Fremme digitalisering af forretnings- og arbejdsprocesser i vandsektoren
  • Forbedre rammerne for vandselskabernes mulighed for at indgå i udviklingsprojekter med universiteter, teknologileverandører og rådgivere

Efter det afsluttende møde fredag 2. november afleveres anbefalingerne til regeringen, der herefter udarbejder en vækstplan for vand, bio og miljøløsninger.