Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

DANVA har for Miljøministeriet udarbejdet en rapport, som viser, at der er nemme penge at hente på et reduceret vandforbrug i offentlige institutioner. Analysen viser, at et umiddelbart potentiale for vandbesparelser i kommunale institutioner ligger på 10-15 %, mens virksomhedernes vurdering peger på over 15.

Realiseres potentialet på 10 %, spares der i de undersøgte institutioner ca. 290.000 m3 vand, svarende til en årlig besparelse på 13 mio. kr. Ved 15 % reduktion spares der 430.000 m3 vand, svarende til en årlig besparelse på 20 mio. kr. Hvis tilsvarende besparelsesprocenter antages gyldige for de øvrige institutionstyper, kan der således spares mindst 115 mio. kr. pr. år.

Projektets resultater viser, at der er hurtige besparelser at finde ved at reducere vandforbruget fra gamle et-skyls toiletter. Der er også sund økonomi i at installere vandbesparende brusere, særligt for de skoler, der har et stort omfang af fritidsaktiviteter med efterfølgende badning. Derudover kan der være mange penge at spare ved implementering af lækagealarmer, som giver mulighed for hurtig udbedring ved vandspild.

Som de væsentligste barrierer peger undersøgelsen på manglende fokus på emnet, manglende incitament, fordi besparelserne ikke tilfalder de institutioner, der gennemfører besparelserne og manglende viden om tekniske muligheder og erfaringer.

Undersøgelsen viser dog, at flere kommuner gerne medvirker til at spare på vandet, og at der generelt er interesse for at deltage i initiativer, der sikrer vandbesparelser.

I forbindelse med publicering af rapporten udtalte miljøminister Ida Auken:

"Der er masser af grønne job i at investere i at spare på vandet. Vi har en lang tradition for at tænke visionært, når det gælder rensningsmetoder og udvikling af miljøteknologiske opfindelser. Vi kan få stor succes med at eksportere til andre lande, så den chance skal vi gribe."

"Det er uacceptabelt at spilde vores begrænsede vandressourcer, og derfor skal vi i gang med at udskifte gamle, vandslugende toiletter. Desuden har vi ikke råd til at tabe de muligheder på gulvet, der ligger i at kunne videreudvikle og levere vandbesparende miljøteknologiske løsninger til resten af verden. Derfor skal teknologi, som kan spare på vandet, være i fokus i ministeriets fremtidige strategi for ny miljøteknologi," siger Ida Auken.

Læs rapporten

Rapporten, der indeholder 10 gode råd til, hvordan kommunerne kan nedbringe vandforbruget, kan downloades her...