Miljøminister Ida Auken lancerede den 16. januar ved et besøg i Greve et ”Klimameter” som kan give inspiration til, hvilken metoder der skal bruges for at vurdere risikoen for oversvømmelser.

Klimameteret blev oprindeligt udviklet til DANVAs klimakogebog, som bl.a. blev udarbejdet i samarbejde med Greve Solrød Forsyning. Værktøjet er nu videreudviklet til et interaktivt værktøj af Videncenter for Klimatilpasning. Se Klimameteret her

Erfaringer fra Greve

Greve har oplevet flere skybrud og oversvømmelser og har i flere år arbejdet med klimatilpasning, og Greve Solrød Forsyning og Greve Kommune fortalte miljøministeren om de konkrete tiltag og erfaringer.

"Vores systematiske arbejde med klimatilpasning har givet os viden om, hvilke tiltag der skal til for at reducere oversvømmelser ved meget regn, og vores måleprogram giver os overblik over situationen, når det regner og mulighed for at fokusere på de mest kritiske steder i systemet. Alarmer på målingerne giver tryghed i situationen," siger Birgit Paludan, civilingeniør i Greve Solrød Forsyning og fortsætter:

"Når vi klimatilpasser afstrømningssystemerne, fokuserer vi fx ikke bare på at opnå bedre afstrømning fra byen men også på bedre miljø- og rekreative forhold. Det giver god mening også i forhold til økonomien: våde enge langs vandløbene og bassiner i grønne områder er i de fleste tilfælde billigere og bedre end traditionelle betonbassiner i byen."

DANVAs kursus om klimatilpasning

Birgit Paludan fra Greve er blandt underviserne på DANVAs nye kursus ”På vej mod en klimatilpasningsplan” der holdes den 21.-22. marts 2012 i Vandhuset. Der opfordres til, at deltagerne tilmelder sig i hold, så både forsyninger og kommuner deltager på kurset, der præsenterer en række redskaber til at udarbejde en klimatilpasningsplan.