Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Klimatilpasning er et fælles ansvar og løses kun med tværgående samarbejde. DANVA har en central rolle i forhold til at sikre en fremtid, hvor vand håndteres som en værdifuld ressource i alle led.

DANVAs holdning

DANVA mener, at den danske vandsektor for at imødegå klimaforandringer skal være CO2 neutral, og at klimatilpasning af sektoren skal ske på et bæredygtigt og mangfoldigt grundlag, hvor alle aktører er deres ansvar bevidst og aktivt deltager.

DANVAs klimavision

DANVA har udarbejdet en klimavision med fem mål:

 • Vandsektoren er i 2025 CO2 neutral
 • Håndtering af regnvand uden oversvømmelser
 • Alle forstår ansvarsfordelingen
 • Ny betalingslov senest 2015
 • Alt drikkevand fra grundvand

Ansvar og rollefordeling

I dag er ansvaret for håndtering af regnvandet delt mellem kommunerne og forsyningsselskaberne. Med den nuværende lovgivning har kommunerne ansvaret for anlæg over jorden, mens forsyningsselskaberne har ansvaret for anlæg under jorden. Det er ikke optimalt.

Hos DANVA mener vi:

 • at det er uhensigtsmæssigt at lave forskellige regler for håndtering af vand under jorden og vand over jorden.
 • at der bør være en ny rollefordeling mellem vandselskaber og kommuner. Det skal give vandselskaberne ansvar for en større del af det samlede vandkredsløb for at skabe helhedsorienterede og samfundsøkonomisk optimale løsninger.
 • at vandselskaberne skal fungere som operatør for det samlede vandkredsløb.
 • at vandselskaberne er klar til at påtage sig et ansvar og løfte opgaven. Forudsætningen for at det lykkes er, at rammerne tydeligt beskriver ansvarsfordelingen, og at finansieringen kommer på plads.
 • at det er vigtigt, at vandselskabernes kompetencer også kommer i spil til håndtering af nedbøren under skybrud, fordi det er vandselskaberne som har de praktiske erfaringer.
 • at overjordiske løsninger, som kan håndtere vandmasserne på overfladen og lede det hen, hvor det gør mindst mulig skade skal udbredes yderligere. Det vil give mest værdi til både samfund og miljø.
 • at der bør indføres et regnbidrag.
 • at vandselskaberne skal have mulighed for at påvirke, hvor regnvand afkobles fra systemet. Det skal sikre intelligent planlægning og helhedsorienterede løsninger.