Fællessalen på Christiansborg var totalt fyldt til skybrudskonferencen den 3. februar. Til højre ses miljøminister Ida Auken og Københavns overborgmester Frank Jensen. Med ryggen til ses ALECTIAs direktør Jens Moberg, der var dagens ordstyrer.

Skybruddet i København den 2. juli 2011 har for alvor sat klimatilpasning på den politiske dagsorden, og der er bred enighed om, at der skal handles nu for at forebygge fremtidige skader. Samtidig kan det skabe grønne jobs og eksport, hvis Danmark bringer sig i en førerposition indenfor skybrudssikring. På ALECTIA’s skybrudskonference var politikere, eksperter, kommuner og vandselskaber samlet for at drive udviklingen fremad.

Nyt klima-rejsehold

Miljøminister Ida Auken har netop etableret et rejsehold, der skal hjælpe med at finde konkrete løsninger på de lokale klimaudfordringer rundt om i landet. Med i kufferten har rejseholdet en række redskaber, bl.a. et Klimameter og et Havvandskort. Værktøjerne kan hentes på portalen www.klimatilpasning.dk

"Vi har både en økonomisk krise og en miljø- og ressourcekrise, og de to kriser skal løses sammen, og vi skal handle nu – det er alt for dyrt at vente, understregede miljøministeren, der er på vej med ny lovgivning, der skal rydde de nuværende barrierer af vejen, så vandselskabernes takstmidler fremover kan bruges til klimatilpasning. Der er planer om et regnvandsbidrag, og der ses på vandsektorlovens miljø- og servicemål og vandselskabernes lånemuligheder. Miljøministeren har også etableret et nationalt dialogforum om klimatilpasning, der skal mødes første gang i marts, og til efteråret vil en national handlingsplan se dagens lys. Målet er, at alle kommuner inden to år skal have udformet en klimatilpasningsplan."

Københavns skybrudsplan

Skaderne efter skybruddet i København sidste sommer er opgjort til ca. 5-6 mia. kr. hvoraf kommunens skader løber op i 200 mio. kr. – og hertil kommer de menneskelige omkostninger. Derfor har kommunalpolitikerne afsat 96 mio. kr. til en skybrudsplan, fortalte overborgmester Frank Jensen, der også står i spidsen for et klimasamarbejde mellem 17 kommuner i hovedstadsområdet - for vand kender som bekendt ingen grænser.

"Vi har et fælles ansvar for at løse klimaudfordringen, og det er vigtigt at lovgivningen kommer på plads, så der også kan bruges takstmidler til at håndtere regnvand," sagde Frank Jensen, der gjorde opmærksom på, at regnvand reguleres af ikke mindre end 7 love! Desuden opfordrede han til at udnytte muligheden for at skabe flere grønne jobs.

LAR skal kombineres med kloakker

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er et godt supplement til kloakker, men kan ikke løse alle problemer, understregede ALECTIAS LAR-ekspert Jan Jeppesen.

"Det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger de rigtige steder. Det er ikke alle steder, det kan lade sig gøre at nedsive regnvandet – enten fordi grundvandet står for højt eller fordi jordbunden ikke er egnet," sagde Jan Jeppesen, der har lavet mange analyser på området bl.a. i Odense og Slagelse og arbejder med begrebet ”Bæredygtig nedsivning”. Han fremhævede LAR som en fleksibel løsning (i modsætning til dyre rør og bassiner), og de mange sidegevinster bl.a. energibesparelser og en forøgelse af de rekreative værdier.

Udvidet vandskadeforsikring

Forsikringsselskabet Alm. Brand har netop lanceret en ny vandskadeforsikring, der både dækker skader fra nedbør og kloakvand. Til gengæld stilles krav om, at der ikke må opbevares meget værdifulde ting i kældre, der kan risikere oversvømmelse. Det fortalte direktør Søren Boe Mortensen, der opfordrede til forebyggelse.

"De samlede skader for skybruddene i København i 2010 og 2011 løber op i 7-8 mia. og de penge kunne være brugt bedre," sagde han og henviste til, at beløbet svarer til prisen på et nyt supersygehus.

Politisk paneldebat

Miljøministeren og overborgmesteren havde ikke mulighed for at deltage i den afsluttende paneldebat, men tre miljøpolitikere gik i dialog med oplægsholdere og deltagere: Lone Loklindt (RV), der er formand for Folketingets Miljøudvalg, Mette Reissmann (S) og Benedikte Kiær (C). De var enige om, at der skal handles nu og bakkede op om forslaget om indføre et regnvandsbidrag for at belønne de borgere, der gør en aktiv klimaindsats.

I den forbindelse opfordrede Timm Bochdam fra Arwos til at lade sig inspirere af Tyskland, der i mange år haft en regnvandsafgift.