I nyt projekt skal Aarhus Vand kortlægge, teste og vurdere, hvordan danske vand- og spildevandsanlæg i højere grad kan udnytte og lagre vedvarende energi i deres produktion.

Aarhus Vand skal, i samarbejde med COWI, ABB, DHI, DONG, Aarhus Universitet – Business & Social Sciences, Aarhus Kommune og DANVA i et nyt ESWA projektet (Energy Smart Water Utilities) pege på løsninger på, hvordan forbrug og produktion på renseanlæggene bedst muligt indgår i den samlede produktion og udnyttelse af vedvarende energi. Målet er at finde løsninger på, hvordan vand- og spildevandsselskaberne kan være med til at opfylde regeringens målsætning om øget brug af vedvarende energi.

Projektets samlede omkostninger til projektet forventes at være seks millioner kroner, hvoraf fire millioner kroner er finansieret af ForskEL.

Behov for intelligent energiforbrug

I takt med, at der kommer mere og mere energi fra vedvarende energikilder som eksempelvis vindmøller, stiger behovet for et fleksibelt og intelligent elforbrug. For når møllevingerne ikke snurrer, eller når der er meget stort forbrug i virksomheder og private boliger, er man nødt til at kunne skrue ned for forbruget hos nogle kunder.

"Vandforsyning og spildevandsrensning er energikrævende. Vores mål er, at virksomhedens aktiviteter samlet set bliver CO2 neutrale. ESWA projektet passer optimalt ind i vores energi- og CO2 strategi, og vi vil i Aarhus Vand også gerne deltage i den teknologiske udvikling indenfor vandsektoren. Det er baggrunden for vores deltagelse og centrale engagement i ESWA projektet. Tilpasning af vore anlæg og hele vandsektoren til en ”Smart Grid” fremtid kan give et væsentligt bidrag til regeringens klimapolitik og mål for CO2 reduktion," siger Paul Kristian Thomsen, der er projektchef i Aarhus Vand.

Betydning for andre vandselskaber

Projektet er ikke kun relevant for Aarhus Vand, men i allerhøjeste grad også for resten af landets vandselskaber.

"Som brancheorganisation har DANVA stor interesse i ESWA-projektet, da resultaterne herfra har relevans for alle vores medlemmer. Vores medlemmer bruger store mængder energi og mange af spildevandsselskaberne er også energiproducenter. Projektets arbejde med at afdække mulighederne for tidsmæssigt at forskyde energiforbrug og energiproduktion vil få stor betydning for vores medlemmer i fremtiden," siger Jan Egelund, der er projektleder i DANVA.

Aarhus Kommune er også partner i projektet. Derfra er håbet, at projektet kan understøtte dansk eksport af clean-tech løsninger til udlandet.

"Vi forventer, at de unikke demonstrationsprojekter vil give genklang over store dele af verden og som Klimasekretariat i Aarhus Kommune vil vi kommunikere resultaterne nationalt og internationalt. Demonstrationsprojekterne skal vises frem til udenlandske delegationer, så de kan danne grundlag for eksport til eksempelvis vores venskabsby Harbin i Kina,"  siger Jan Nielsen, der er Klimachef i Aarhus Kommune.