Når fødevareindustrien påstår, at man betaler overpris for behandling af spildevand, er det ikke korrekt. Under det gældende solidariske betalingsprincip betaler alle lige meget for behandlingen af spildevandet uanset vandforbrug, og det er et fordelingspolitisk spørgsmål, om man vil bryde med dette princip.

Fødevareindustrien betaler ikke for meget for behandling af spildevandet under gældende lovgivning. Den danske spildevandsmodel er opbygget på et solidarisk betalingsprincip for betaling af spildevand. Det betyder, at alle tilledere indenfor en kommune betaler det samme vandafledningsbidrag pr m3 uanset vandforbrug og uanset, hvor den enkelte tilleder er placeret på kloaknettet. Alle tilledere bidrager derfor med samme m3 takst til vedligeholdelse og udbygning af transportnet og afløbssystem.

"Vi bliver nødt til slå fast, at det ikke er vandselskaberne, der kræver en overpris for spildevandet. Det, der lægges op til fra bl.a. fødevareindustrien, er et opgør med det solidariske betalingsprincip, hvor alle kunder, store som små, betaler lige meget for ydelsen. Skal vi fravige princippet så de store vandforbrugere skal have en rabat på en del af vandmængden betyder det, at små vandforbrugere skal betale mere. Det er et fordelingspolitisk spørgsmål, hvorvidt det er vejen at gå," siger projektchef i DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) Helle Katrine Andersen, der samtidig gør opmærksom på, at en ændring af drikkevandsafgiften betyder, at virksomheder med et stort vandforbrug får store lettelser på deres vandregning.

Kostægte betaling

Hvordan spildevandsbetalingen fremover skal fastsættes, er genstand for undersøgelse i en rapport fra det såkaldte spildevandsudvalg. Udvalget blev nedsat under den tidligere regering, og det har analyseret en række modeller for betaling af spildevand, som nærmer sig en mere kostægte betaling. Det vil sige, at der betales mere præcist for den aktuelle belastning.

I dag betaler kunderne spildevandsafgiften i forhold til, hvor stort vandforbruget er, og det betyder, at man betaler det samme, uanset om man sender 500.000 m³ vand i kloakken eller 1.000 m³ vand. Derfor ser rapporten også på afledningen af regnvand og muligheden for en regnvandsafgift, der fastlægges efter, hvor meget vand man sender i kloakken, og hvor meget man belaster det fælles system.

Projektchef Helle Katrine Andersen, DANVA:

"I dag er betaling for spildevand langt fra kostægte på flere områder, f.eks. betales der for vejvand kun en brøkdel af, hvad den reelle omkostning er for forsyningen til transport og rensning af regnvand fra de kommunale veje."

DANVAs holdning er, at betalingen for transport og rensning af spildevand skal ske med udgangspunkt i en kostægte betalingsstruktur, baseret på princippet om, at forureneren betaler. Den nuværende model har den fordel, at den er nem at administrere, og at den giver et incitament til at spare på vandet.

Yderligere information

Projektchef Helle Katrine Andersen, M: 3027 5042, E: hka@danva.dk

Presseservice: Lars Fischer, M: 5126 5187, E: lf@danva.dk