Det spørgsmål skal studerende fra landets universiteter give svaret på under VandTek i dagene 20.-23. november i Odense Congress Center.

Med udgangspunkt i udstillernes produkter, teknologier og service skal de studerende finde frem til de bedste bud på en forretningsplan samt teknologitilpasning til at øge eksporten til Kina. Der dystes i tværfaglige hold og med en deadline inden for 24 timer.

"Vand kan blive Danmarks nye vind-eventyr i Kina. Derfor er det helt oplagt, at vi har det gigantiske kinesiske marked i kikkerten – både for de studerende og for branchen som helhed. Her venter masser af udfordringer og muligheder, og nøglen til succes bliver evnen til at udbygge Kinas nuværende vandforsyninger og samarbejde med kinesiske studerende," udtaler Kristian Friis, fagchef ved DANVA.

Konkurrencen hedder 24'hrs. Bedste hold kåres fredag den 23. november.

Vandplan og vådområder

VandTek gennemgående tema på tværs af messen er; "Fra vandplaner til virkelighed". Temaet er højaktuelt, da tiden for realiseringen af de danske vandplaner står for døren. Vandplanernes mål er at reducere med 9 mio. tons kvælstof inden udgangen af 2015. Det får indflydelse bredt i branchen og vil indgå på flere niveauer i konferenceprogrammet.

Et konkret tiltag er etablering af vådområder, og det illustreres på messen med et temaområde, hvor der opbygges et 250 kvadratmeter stort vådområde. Her vil være daglige demonstrationer, hvor gæsterne kan bevæge sig rundt og møde arbejdende aktører, som alle spiller en rolle i at realisere vandplanernes mål om et renere vandmiljø. De besøgende kan se teknologier anvendt og stille spørgsmål til arbejdet.

"Det er utroligt vigtigt, at man tænker hele vandkredsløbet sammen, når konkrete projekter skal føres ud i livet. Med klimaforandrigerne vil vi se ændringer i vandkredsløbet, såsom mere voldsom regn og dermed udvaskning af næringsstoffer til vores vandløb, søer, fjorde og havet. Der skal flere tiltag til, for at vi kan opnå en bedre vandkvalitet. Herunder kommer etableringen af vådområder, som skal være med til at omsætte næringsstofferne og dermed mindske belastningen af vandmiljøet," understreger faglig konsulent på VandTek's temaområde Gyrite Brandt, og afslutter: - "VandTek skal være med til at bringe de aktører sammen, som beskæftiger sig med vand. På brugersiden vand- og spildevandsforsyningerne, på videnssiden rådgivere, landsinspektører og ikke mindst kommunerne og staten som sætter rammerne som myndigheder."

Politisk mini-topmøde

I forbindelse med temaet "Fra vandplan til virkelighed" afholdes der også et politisk mini-topmøde med repræsentanter fra vandselskaberne, kommunerne, Christiansborg og branchens medlemmer. Her skal man drøfte de kommende opgaver og udfordringer omkring realiseringen af vandplanerne.

Fakta:

Det er anden gang, at VandTek-messen finder sted. Første gang var i 2009, og ligesom dengang er konceptet bag VandTek 2012 skabt i fællesskab med MCH og DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Miljøteknologi SSTT Scandinavien Society For Trenchless Technology, FVD Foreningen af Vandværker i Danmark, STF Spildevandteknisk Forening og Dansk Byggeri – Rørtekniksektionen. Ny arrangør i forhold til sidst er KL Kommunernes Landsforening og som konferencearrangør tilføjes Danish Water Forum.