DANVA søger kandidater til Energi Prisen 2012. Alle projekter, der effektivt sparer på energien i vandsektoren, kan indstilles til den 1. oktober.

Indstillinger til prisen

Deltagere kan blive indstillet til prisen på tre måder:

  1. Projektet kan indstille sig selv: Eksempel: Spilderup vandforsyning har igangsat tiltag, der kan spare 27 procent af forsyningens energiforbrug i løbet af fem år. Derfor vælger forsyningen at indstille sig selv til prisen.
  2. Andre kan indstille et projekt: Eksempel: På Vandinge spildevandsforsyning har man fundet en enkel og velfungerende metode til at spare på strømmen i beluftningen. Teknik- og miljøchefen i kommunen indstiller derfor driftslederen til prisen. Eller driftspersonale har fundet på en smart idé, der kan være med til at spare på energien. Driftslederen indstiller projektet til prisen.
  3. DANVA kan indstille et projekt.

Kriterier for deltagelse

Et projekt skal opfylde følgende kriterier:

  • Projektet kan være gennemført af enkeltpersoner, grupper, organisationer, virksomheder eller institutioner.
  • Projektet skal være afsluttet og dokumenteret i indeværende år. Enten skal man kunne dokumentere, at bestræbelserne giver resultater gennem beregninger eller udskrifter af energiforbruget. Dokumentationen kontrolleres af DANVA, der afgør, om der er tale om holdbare løsninger og beregninger/tal.

Kriterier for nominering og uddeling af prisen

Vinderprojektet skal være enten det:

  • mest nytænkende
  • mest besparende
  • mest anvendelige

Processen

Indstillinger kan ske frem til 1. oktober 2012 ved at sende en mail til lf@danva.dk. Herefter vil DANVA gennemgå de indkomne forslag og indstille fire projekter, der bliver offentliggjort på www.energibesparelser-vand.dk og www.danva.dk. Herefter vil en jury udpege vinderprojektet.

Vinderen kåres på VandTek

Klima- og energiminister Martin Lidegaard overrækker Energi Prisen på VandTek i Odense den 22. november 2012.

Om Energi Prisen

DANVA har siden 2009 uddelt en pris til et projekt, der kan spare på energien i vand- og spildevandsforsyningerne. Dette er sket som et led i DANVAs energisparekampagne.

DANVA har oprettet prisen for at øge fokus på at spare på energien på danske vand- og spildevandsforsyninger, og dermed motivere forsyningerne til at gøre en ekstra indsats. Prisen skal synliggøre og anerkende projekter – og ildsjælene bagved – der formår at gøre vand- og spildevandsforsyningerne mere energivenlige, og den indgår dermed i ambitionen om at gøre vandsektoren CO2-neutral i 2025. Løbetiden på prisen begrænses i første omgang til Energisparekampagnens løbetid til og med 2012.

Tidligere vindere

2009: Esbjerg Forsyning

2010: Horsens Vand

2011: Provas