Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Godkendelsesordning, der kun burde tillade sprøjtegifte, som ikke ender i vandmiljøet, er åbenbart ikke i stand til at sikre drikkevandet mod pesticider. DANVA mener, der er stort behov for obligatoriske boringsnære beskyttelses-områder.

Den årlige NOVANA-rapport, der er udarbejdet af Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Naturstyrelsen, viser, at der er problemer med at pleje landets naturområder. Blandt andet viser rapporten, som blev offentliggjort 20. december, at der stadig er pesticider i grundvandet og at kvælstofudledningen til de danske vandområder er høj.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er bekymret for fundene af pesticiderne i vores drikkevand.

"Det er uacceptabelt, at vi i Danmark har gift i grundvandet, når vi skal bruge det til at drikke. Noget tyder på at godkendelsesordningen åbenbart ikke er i stand til at sikre vores drikkevand,” siger konsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

"Der er mere end nogensinde brug for at gøre det obligatorisk for kommunerne at beskytte områder, der ligger nær drikkevandsboringer mod brugen af sprøjtemidler. Nogle kommuner gør det frivilligt, men det er nødvendigt at lovgive på området for at få en national effektiv beskyttelse af vores drikkevand."

DANVA hilser miljøministerens sprøjtestrategi, der blev lanceret for nogle uger siden, velkommen. Her indgår, at det skal undersøges, hvorfor omkring 100 drikkevandsboringer om året bliver lukket.

NOVANA-rapporten viser, at der stadig findes en betydelig udbredelse af pesticider i grundvandet. I 2011 blev der i grundvandsovervågningen fundet pesticider i 39 % af indtagene, mens drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l var overskredet i 11 % af indtagene. Der blev fundet godkendte stoffer i 1 % af indtagene, mens stoffer pålagt restriktioner blev fundet i 6 % og forbudte stoffer i 34 %.

"Konklusionen er, at pesticider i grundvandet er et stort problem men også, at situationen ikke er blevet forværret i forhold til året før. Men der er stadig mange fund af både BAM, atrazin og godkendte sprøjtemidler herunder blandt andet bentazon," siger Claus Vangsgård.

DANVA har sammen med Landbrug og Fødevarer peget på, at lovgivningen skal sikre, at udlægning af beskyttelseszoner bliver obligatorisk med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fra 2007.

Det forventes, at Natur- og Landbrugskommissionen til foråret kommer med en anbefaling angående obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder.

Yderligere information

Konsulent Claus Vangsgård, DANVA, 5193 3507, cv@danva.dk

Kommunikationschef Karsten Bjørno, DANVA, 2014 3542, kbj@danva.dk