DANVA går i rette med nyt forskningsprojekt fra DTU.

Det er forfejlet, når et nyt forskningsprojekt fra DTU konkluderer at klimastrategien er forfejlet og mener, at den enkle løsning på mere regn er større kloakrør. Projektet kobler fejlagtigt problemer med ekstreme skybrud sammen med de stadig stigende mængder nedbør, som gør dagligdagen besværlig for husejere og vores kloaksystemer.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, slår fast, at det er vigtigt, at danske husejere, ligesom det er blevet almindeligt i blandt Tyskland og Holland, kobler sig mere af afløbssystemet og håndterer nedbøren selv. Det giver nemlig en klar gevinst, når regnvandet fra privatboligers tage og flisegange ikke ledes i kloakken og belaster spildevandsafledningen mere end højst nødvendigt.

Forskningsprojektet fra DTU kæder etablering af faskiner i private haver sammen med kloakkers kapacitet ved monsterregn og konkluderer på den baggrund, at der er brug for større kloakkapacitet i al almindelighed.

DANVA fastholder, at faskiner og lokal indsats med at aflede regnvand uden om kloakken kan være en fornuftig og effektiv løsning overfor de stigende mængder nedbør i hverdagen.

"Lokale løsninger, hvor regnvand i specifikke områder afkobles afløbssystemet, kan derved reducere behovet for at etablere dyre og mindre fleksible løsninger som større kloakker. Men lokale løsninger har selvfølgelig ingen effekt i skybrudssituationer. Til gengæld giver de rigtig god mening i forhold til at tilpasse afløbssystemerne til stigende mængder ”hverdagsregn”," siger afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen.

"Debatten er for ensidig, når man i pressen på baggrund af DTU’s rapport kan læse, at klimastrategien er forfejlet. Klimatilpasning handler om en kombination af mange løsninger og er ikke et spørgsmål om enten større kloakker eller lokale løsninger. Det er nødvendigt at erkende, at der er to ben i strategien. Det ene er håndtering af oversvømmelse ved skybrud, det andet er tilpasning af afløbssystemerne til generelt stigende mængder hverdagsregn."

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen, tlf. 3027 5042, e-mail: hka@danva.dk  

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk

Læs Ingeniørens artikel om DTU's forskningsprojektet her.