Kære vandforsyningsselskab

Som et led i at ruste Danmark til et forandret klima ønsker regeringen at der sættes ind med en aktiv klimatilpasningsindsats. Den lokale klimatilpasning er et kommunalt ansvar. Men fra statens side ønsker vi at skabe gode rammer for arbejdet i kommunerne. Det sker gennem ændret lovgivning, styrket vejledning og løsningsorienteret dialog. Miljøministeriet står i spidsen for arbejdet med en samlet national handlingsplan for klimatilpasning. Samtidig har regeringen besluttet, at alle kommuner skal lave en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013.

Vi arbejder i Naturstyrelsen i øjeblikket på at etablere rammerne for disse klimatilpasningsplaner.

Miljøminister Ida Auken har etableret et klimatilpasningsrejsehold, som kan understøtte kommunerne og forsyningsvirksomhederne i deres arbejde med den kommunale klimatilpasning. Rejseholdet kan komme på besøg i kommunen og hjælpe med information og vejledning, så I kan komme i gang med arbejdet - eller komme videre i det arbejde, der er igangsat. Samtidig kan rejseholdet give jer førstehåndsbriefing på statslige initiativer på klimatilpasningsområdet. Dermed kan I være bedst muligt forberedt.

Rejseholdet er etableret for en toårig periode og består af en fast stab med tilknyttede eksperter.

Hvis I gerne vil have besøg af rejseholdet, hører vi gerne fra jer på nst@nst.dk. Rejseholdet er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til brug for arbejdet. Der er bud efter rejseholdet, og vi har taget hul på besøgsrækken. Her inden sommer kan vi fortælle om de overordnede rammer for de kommende kommunale klimatilpasningsplaner. Efter sommerferien, når vi kender det konkrete indhold af kravene til de kommunale klimatilpasningsplaner, kan vi yde egentlig konkret vejledning.

I forbindelse med jeres henvendelse til os vil det være en fordel, hvis I på forhånd har gjort jer nogle tanker om, hvad jeres behov er. Det vil også være en fordel, hvis I tænker i lokalt samarbejde fra starten. Vi har allerede gode erfaringer med besøg, hvor der er deltagelse fra såvel kommune som forsyning. I kan også overveje, om det vil give god mening at mødes en gruppe af forsyningsselskaber eller andre relevante samarbejdspartnere.

I den forbindelse vil jeg også lige gøre jer opmærksom på en ny pulje til samarbejdsprojekter om klimatilpasning, som I kan søge. Der er ansøgningsfrist 1. juni.

I kan læse om tilskudspuljen på www.klimatilpasning.dk og finde materiale om klimaforandringer, gode eksempler på klimatilpasning, og værktøjer der kan benyttes til indledende screeninger. Der kommer meget mere i løbet af foråret. Så hold øje med portalen.

Vi ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde om at klimatilpasse Danmark.