Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Altinget har gennemført en meningsmåling, der viser, at forurening af drikkevandet er det miljøproblem, som flest danskere er bekymrede over. DANVAs direktør glæder sig over befolkningens fokus på vand.

A&B Analyse har for for Altinget spurgt 1.302 repræsentativt udvalgte danskere er blevet spurgt om, hvilket dansk miljøproblem, som bekymrer dem mest. Her peger hele 49 procent af de adspurgte på forurening af drikkevandet. På de næste pladser følger luftforurening, at dyre- og plantearter uddør og skadelige kemikalier i for eksempel tøj og legetøj.

Målingen glæder Carl-Emil Larsen, der er direktør i Danva, Dansk Vand- og Spildevandsforening. "Drikkevand har altid stået højt på danskernes dagsorden, men det overrasker mig alligevel, at så mange har fokus på drikkevandet. Det er dejligt, fordi vi bliver nødt til at være meget opmærksomme for at kunne beskytte drikkevandet," siger han.

Carl-Emil Larsen understreger, at der er grund til bekymring - ikke mindst over, at grundvand og drikkevandsboringer bliver forurenet med pesticider. Hvert år lukker mange boringer efter fund pesticidrester, og tal fra Miljøstyrelsen viser, at peticidbelastningen de seneste fem år er steget med 35 procent.

"Der bliver brugt for mange sprøjtegifte. Ikke kun i landbruget, men også i private haver og på offentlige arealer. Der er brug for bedre beskyttelse," siger han.

Endelig peger Carl-Emil Larsen på, at mange danskere kan være påvirket af historier om vandværker, hvor vandet er forurenet af farlige bakterier, så folk skal koge vandet.

"Sådanne overskrifter betyder meget og har betydning for danskerens tillid til drikkevandet," siger han.

Kilde: Altinget.dk den 22. november 2012