DANVA har med sin strategiplan for 2012-2016 besluttet at omlægge vores medlemsarbejde. Det betyder, at komiteer og indsatsområder er nedlagt, og i stedet vil arbejdet fremover foregå i projektgrupper og netværk. Bestyrelsen ønsker fortsat at holde fast i medlemsarbejdet, der er en uvurderlig ressource for et levedygtigt foreningsliv.

I overensstemmelse med DANVAs strategi for 2012-2016 har DANVAs bestyrelse nedsat to rådgivende udvalg; et tilknyttet aktiviteterne i DANVAs vandsøjle og et tilknyttet aktiviteterne i DANVAs forretningssøjle.

De rådgivende udvalg skal bl.a. rådgive DANVAs direktør og sekretariat i forhold til projektideer, prioritering af projekter samt evaluering og optimering af projekter, så vi på sekretariatet er ajour med behovet i vandselskaberne. Det rådgivende udvalg skal også gerne bistå ved bemanding af projektgrupper eksempelvis gennem tildeling af ressourcepersoner fra eget vandselskab, ligesom udvalget kan være sparringspartner i forhold til planlægning eller gennemførelse af lobbyaktiviteter.

Udpegningen til det rådgivende udvalg er foreløbigt for 2 år - frem til og med DANVAs generalforsamling i 2014.

 

Rådgivende udvalg Vand

 • Bo Lindhardt, Nordvand A/S
 • Bo Laden, Aalborg Forsyning Kloak A/S
 • Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand A/S
 • Eric Lauridsen, Esbjerg Forsyning A/S
 • Raymond Skaarup,TÅRNBYFORSYNING A/S
 • Arne Kirt Hansen, Frederikssund Forsyning A/S
 • Jane Madsen, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
 • Marianne Andersen, Greve Solrød Forsyning
 • Mette Therkildsen, Gribvand A/S
 • Ole Texel, Horsens Vand A/S
 • Hans La Cour, Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
 • Per Søndergaard, Grindsted Vandværk A.m.b.a.
 • Tommy Mostrup, Hjørring Vandselskab A/S
 • Anne Margrethe Hansen, Egedal Forsyning
 • Erik Hansen, Nyborg Forsyning & Service A/S
 • Line Hollesen, Energiforsyningen
 • Morten Timmermann, Forsyning Helsingør A/S

Rådgivende udvalg Forretning

 • Tina Otterstrøm, Hørsholm Vand ApS
 • John Hartvig Mølgaard, Provas
 • Lars Foged, TRE-FOR A/S
 • Henrik Werchmeister, VandCenter Syd as
 • Rasmus Bohr, Københavns Energi A/S
 • Allan Bruus, Middelfart Spildevand as
 • Bo Ludvigsen, Tønder Forsyning A/S
 • Erik Christensen, Odsherred Forsyning A/S
 • Klaus Ole Møgelvang, Forsyning Ballerup A/S
 • Bjørn M. Nielsen, Lejre Forsyning
 • Michael Brandt, Varde Forsyning A/S
 • Christian Udby Olesen, Arwos A/S
 • Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs as
 • Jesper S. Sahl, Verdo A/S
 • Niels Møller Jensen, Herning Vand A/S
 • Susan Münster, Holbæk Forsyning A/S
 • Mette Obel Jepsen, Lolland Forsyning A/S
 • Janne Hansen, Ringsted Forsyning A/S