Strategiske_Fokusemner_520pixel

DANVAs arbejde med udarbejdelse af ny strategi har været lagt frem til medlemsdebat frem til 1. maj 2012.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i juni 2012 præsentere en strategiplan for 2012-2016, der indeholder en omlægning af ledelsesstrukturen i DANVA, en omlægning af medlemsarbejdet og forslag til processer til fokusering af DANVAs arbejde i de kommende år.

Bestyrelsens forslag til ny ledelsesstruktur og ændret struktur for DANVAs medlemsarbejde skal ses i lyset af følgende forhold:

 • Vi skal skifte fra faglig medlemsforening til brancheorganisation.
 • Fokus for DANVA er skiftet. Vi repræsenterer vandselskaberne.
 • Vandselskabernes holdninger og ønsker tegnes af ledelserne (direktør og bestyrelse).
 • DANVAs primære rolle er interessevaretagelse, kommunikation og understøttelse af selskabernes forretningsprocesser naturligvis fortsat baseret på et fagligt og teknisk grundlag.
 • Hvis vi skal bevare de nuværende aktiviteter og levere de efterspurgte ydelser kræver det en betydelig forhøjelse af kontingentet.
 • For at undgå en betydelig kontingentforhøjelse frigøres ressourcer fra de hidtidige aktiviteter.
 • De frigjorte ressourcer skal bruges til nye opgaver og til at nedbringe svartiden på spørgsmål fra medlemmerne.
 • Det dur ikke, at flere, endsige mange, vil bestemme ressourcefordelingen. Derfor laver vi en éntydig ledelsesstruktur, der fastlægger, at det er bestyrelsens ansvar at allokere ressourcer.
 • Organiseringen med komiteer, indsatsområder og arbejdsgrupper, der bemandes hvert 4. år, har gjort foreningens arbejde statisk. Nye medarbejdere hos medlemmerne har haft svært ved at blive involveret i DANVAs arbejde.
 • Vi organiserer i fremtiden vores arbejde meget mere dynamisk via projekter, ERFA/netværks- grupper og gerne virtuelle netværk.
 • Arbejdet i projekt-, ERFA- eller netværks grupper og virtuelle netværk kræver, at vi får bedre IT værktøjer til at understøtte arbejdet og den generelle vidensformidling i foreningen. Det arbejder vi på at købe, udvikle og implementere.
 • Vi har samtidig behov for at supplere kompetencerne i bestyrelsen, så vi tilfører viden om drift af vandselskaberne og indsigt i påvirkningen fra den efterhånden meget komplekse regulering, branchen udsættes for.

Deltag i debatten

DANVAs medlemsarbejde er under forandring. DANVA siger tak for den aktive debat på DANVA seminaret den 27. marts 2012 i Vandhuset. Du kan også deltage i debatten ved at sende dine forslag og kommentarer på mail. Kommentarer sendes til ec@danva.dk. DANVA opfordrer alle medlemmer til at deltage i processen, som vil følge denne tidsplan:

AKTIVITET DEADLINE
Medlemsdialog om ny struktur 1. maj 2012

Generalforsamling

14. juni 2012
Implementering af ny organisering af medlemsarbejdet 15. september 2012
Overgangsordning for bestyrelsessammensætning 15. september 2012
1. behandling af vedtægtsændringer på generalforsamling 23. maj 2013
2. behandling af vedtægtsændringer på generalforsamling maj/juni 2014
Valg og implementering af ny bestyrelse maj/juni 2014


Læs mere