Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr underskrev lørdag den 24. marts en strategisk partnerskabsaftale mellem Udenrigsministeriet og Danish Water Forum som skal sikre bedre fodfæste for danske vandvirksomheder på det enorme potentielle verdensmarked for vand.

Pia Olsen Dyhr udtaler:

"Danmarks mere end 200 virksomheder i vandbranchen har en masse af de løsninger, Verden skriger på for at løse de enorme globale udfordringer med at sikre rent drikkevand, miljøvenlig vandrensning og at undgå oversvømmelser forårsaget af klimaforandringerne. Det er vigtigt at komme ud over rampen med vores vandteknologi, da vi her kan løse store globale udfordringer samtidig med, at vi sikrer danske arbejdspladser gennem øget eksport. Men det kræver, at virksomhederne får øjnene bedre op for de enorme muligheder på særligt de nye vækstmarkeder. Og så skal vi gøre bedre brug af offentlig-private partnerskaber. Derfor er jeg rigtig glad for dagens aftale mellem vandbranchen og Udenrigsministeriet."

Det globale vandmarked er på 2.800 mia. kr. og har en årlig vækstrate på 6-8 %. Der investeres globalt over 1.000 mia. kr. i ny kapacitet. Til sammenligning investeres årligt ca. 360 mia. kr. i ny vindmøllekapacitet. Størstedelen af vandinvesteringerne sker i vækstlandene (BRIK+) inden for vandforsyning, kloakering, spildevandsrensning og kunstvanding. Som eksempel på de store markedsmuligheder investerer Kina 3.500 mia. kr. på vandområdet inden for de næste 10 år.

Netop Kina har den 14. marts i år indgået en aftale med EU, der sætter Danmark i spidsen for et samarbejde i Kina på vandområdet. Det kan betyde eksport af dansk miljøteknologi og flere arbejdspladser, da Danmark er hovedaktør på ny aftale, der skal hjælpe Kina med at forbedre landets vandsektor. Dansk og europæisk viden om vandplanlægning, grundvandsbeskyttelse og rensning af spildevand skal være bærende for EU’s vandsamarbejde med Kina.

Miljøminister Ida Auken udtaler:

"Aftalen er et kæmpe skridt for samarbejdet mellem EU og Kina på vandområdet. Kina vil investere store beløb i deres vandsektor, og vi har teknologien i Danmark og i Europa, som kineserne har brug for. Det åbner op for rigtig mange muligheder for udvikling af ny teknologi og eksport af danske vandløsninger, og jeg er overbevist om, at det på sigt vil skabe mange nye job i Danmark."