DANVA anbefaler alle selskaber at anvende samme indekstal. DANVAs indekstal bidrager til en ensartet og gennemskuelig prisdannelse hos vandselskaberne, og en generel anvendelse vil stille selskaberne bedre i forbindelse med eventuelle konflikter med kunderne.

 

DANVA har i mange år udarbejdet et indekstal, baseret på tal fra Danmarks Statistik. Indekstallet bygger på beregninger på baggrund af byggeindeks, jordarbejder og indenlands vareforsyning, rådgiverindeks fra FRI, lønudviklingen jf. Dansk Arbejdsgiverforening samt prisudviklingen for PE og PVC rør.

DANVA anbefaler ét index

Nu går DANVA ud og anbefaler medlemmerne at anvende dette fælles indeks. Kristian Friis, Fagchef i DANVA fortæller:

"Indekstallene er en årelang service, DANVA har stillet til rådighed for medlemmerne. Hver gang et selskab hæver prisen på den ydelse, der er indeksreguleret, vil der komme henvendelser fra kunderne, der skal have en forklaring på, at prisen stiger – og helst en god én af slagsen. Hvis der i det enkelte selskabs regulativ eller betalingsvedtægt står, at priserne reguleres årligt i henhold til branchens forening DANVAs prisindeks, giver det troværdighed og ensartethed."

Flere fordele

Fordelene ved DANVAs indekstallet er, at selskaberne kan anvende samme indekstal både på hovedanlæg og forsynings- og stikledninger. Herudover kan DANVA indekstal udarbejdes tidligere på året, og det er baseret udelukkende på tal fra Danmarks Statistik.

Udover de praktiske fordele ved DANVAs indekstal, mener Kristian Friis også, at anvendelsen af indekset som ”standard” i branchen vil stille selskaberne stærkere i tilfælde af, at der skulle opstå konflikter med kunder.

"Hvis selskabet i en konflikt med en kunde, der brokker sig over prisen og indekseringen, kan fremlægge, at de har anvendt DANVA indeks, og at dette er en fælles praksis i hele landet, så får det karakter af ”gængs praksis” og får derved status af de facto standard på området. Det er noget jurister og domstole kan lide."

PROVAS kom i klemme

Senest har sønderjyske PROVAS haft en sag med en kunde, der har klaget over princippet, hvorved vandselskabet havde fremskrevet tilslutningsbidraget. John Hartvig Mølgaard er direktør i PROVAS. Han fortæller om baggrunden:

"Fremskrivningen af bidraget i PROVAS var udregnet efter DANVA indekset, men vi havde ikke fået grundlaget for beregningen indskrevet i vores betalingsvedtægter. Det betød, at vi ifølge vores advokat stod meget dårligt. Men advokaten kunne også oplyse, at hvis branchen generelt brugte samme indekstal, så ville vi have stået meget stærkt."

Selskaber bruger forskellige indeks

På den baggrund gik PROVAS i gang med at undersøge, om der var generelle måder at indeksregulere tilslutningsbidraget på og fandt ud af, at det ikke var tilfældet. Selvom det er fuldt lovligt, undrer John Hartvig Mølgaard sig personligt over, at vandselskaberne bruger forskellige indekstal, og nogle bruger slet ingen indekstal. Det giver uigennemskuelighed i prisdannelsen, mener direktøren i PROVAS.

"Vi synes, at der skal være én fælles måde at gøre det på. Hvis jeg sad som leder i et holdingselskab, og som ejer af flere forskellige selskaber måtte se på, at jeg betaler efter forskellig indeks, så ville jeg råbe vagt i gevær."

PROVAS har valgt at læne sig op ad sin brancheorganisation i spørgsmålet om indekstal, og John Hartvig Mølgaard mener generelt, at branchen står stærkere, hvis der anvendes ét indeks – nix weiter. I klagesagen med kunden, valgte PROVAS at indgå et forlig. I dag har PROVAS fået indført indekstallet i sine betalingsvedtægter og fået det godkendt af kommunalbestyrelsen.