Miljøstyrelsen seneste bekæmpelsesmiddelstatistik viser en kraftig stigning i forbruget af sprøjtegifte. Miljøministeren skal derfor indføre pesticidafgifter og beskyttelsesområder omkring vandboringerne, så vi effektivt beskytter drikkevandet.

Salget af pesticider er steget med ikke mindre end 40 % siden sidste år og stigningen skyldes udelukkende en stigning i salget af herbicider på 58 %. Samtidig er behandlingshyppigheden steget fra 2,58 til 2,80 Med denne stigning er behandlingshyppigheden nu steget 40 % siden år 2000, og vi er meget langt fra målet om en behandlingshyppig på 1,6.De seneste år har udover en stigning i forbruget af pesticider budt på flere fund af sprøjtemidler i såvel grundvandet som i vandforsyningsboringer over hele landet.

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA:

"Vi skal handle nu, hvis vi skal rette op på de skader, vi har påført grundvandet. Derfor er det positivt, at miljøministeren i dag har været ude med meldinger om, at hun vil indføre afgifter på de farligste sprøjtegifte. Tallene fra Miljøstyrelsen understreger, at de frivillige aftaler har spillet fallit. Kun ved at indføre direkte styringsinstrumenter kan vi opnå den nødvendige beskyttelse af vores drikkevand."

DANVA og Landbrug og Fødevarer er tidligere blevet enige om en aftale, der gør det muligt at udlægge de sårbare områder omkring vandboringer til beskyttelseszoner, så der her kun må dyrkes pesticidfrit landbrug. Pesticider, der anvendes omkring boringer, kan lettere ødelægge indvindingsboringer. Udlægningen af obligatoriske beskyttelseszoner er langt billigere, og effekten er meget stor, set i forhold til generelle virkemidler.

"Generelle virkemidler som pesticidafgiften bidrager et stykke ad vejen, men først og fremmest skal vi hurtigt iværksætte etableringen af obligatoriske beskyttelseszoner, sådan som både landbruget og DANVA er enige om. Vi forventer, at den nuværende regering gør alvor af et beslutningsforslag om boringsnære beskyttelsesområder, som man fremsatte som opposition. Dette forslag vil for få midler sikre en langt mere effektiv beskyttelse af vores grundvandsressource end med generelle virkemidler, så vi håber, at forslaget snarest bliver gennemført."

Yderligere oplysninger

Carl-Emil Larsen, M. 2033 8515, E. cel@danva.dk