En dansker i en gennemsnitlig familie betaler 53,20 kr. for 1000 liter drikkevand. Det fremgår af DANVAs årlige benchmarkingudgivelse ”Vand i tal”.

Mens en dansker i en gennemsnitlig familie i 2009 betalte 52,30 kr. for 1000 liter drikkevand, så er prisen i 2010 steget til 53,20 kr. En gennemsnitlig husstand betaler omkring 1,3 % af den samlede husstandsindkomst på vand. Tallet for mobilydelser ligger på ca. 1 %, mens el ligger på ca. 2,7 %.

Kundetilfredsheden er stor

I mange år har andelen, en dansk husstand betaler for vandet, ligget stabilt, og danskerne er generelt tilfredse med prisniveauet på deres vand. Det viser en kundeundersøgelse blandt 3.000 danskere, DANVA har gennemført. Kunderne er generelt tilfredse med vandselskabernes services og ydelser, men især inden for problemløsning og information er tilfredsheden stigende i forhold til tidligere års undersøgelser.

10 år med omkostningsfokus

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har arbejdet med benchmarking siden 2001, hvor den første undersøgelse blev gennemført blandt vand- og spildevands-forsyningerne.

"Vi vil selvfølgelig gerne levere varen så billigt som muligt. Derfor startede vi allerede i 2001 en kulturrejse med vores benchmarkingundersøgelser, som lærte os at have fokus på omkostningerne længe før regeringen kom på banen," siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

OECD roser den danske prismodel

2010-tal fra OECD viser, at flere lande i Europa slipper med en vand- og spildevandsregning, der er lavere end den danske. Det er også et forhold Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har henvist til, når man har forklaret, hvorfor vandpriser skal reguleres.

"Danske vandselskaber henfører de omkostninger, der er forbundet med vand- og spildevandsforsyning, til vandprisen. Det er det ikke alle, der gør, og i mange lande fører man socialpolitik med vandpriserne. Det gør vi ikke i Danmark, og det får vi faktisk stor ros for af OECD. Vores kundeundersøgelser tyder på, at danskerne er tilfredse med priserne – kunderne har fokus på forsyningssikkerhed, kvalitet, service og miljø," siger direktør Carl-Emil Larsen.

FAKTA 2011:

  • En liter vand koster i gennemsnit 5,3 øre (svarende til 53,20 kr. pr. m3)
  • Vandforbruget i husholdningerne er 110 liter pr. person pr. døgn
  • Vandselskabernes faktiske driftsudgifter var i gennemsnit 5,02 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer var 3,95 kr. pr m3.
  • Spildevandselskabernes faktiske driftsudgifter var i gennemsnit 11,55 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer var 12,67 kr. pr. m3.
  • Ud af den samlede vandpris går 22,4 % til drikkevandsselskabet, 46,8 % til spildevandsselskabet, og 30,8 % går til staten i form af afgifter og moms.
  • Elforbruget til 1.000 liter vand tappet fra hanen er 1,71 kWh. Heraf går 0,43 kWh til produktion og levering af drikkevand og 1,28 kWh til transport og rensning af spildevand, svarende til ca. 0,8 kg CO2.

Læs hele Vand i tal 2011 

Yderligere information

Direktør Carl-Emil Larsen, M: 2033 8515, E: cel@danva.dk  

Presseservice:

Funktionschef Lars Fischer, M: 5126 5187 E: lf@danva.dk