Miljøstyrelsen har den 11. april lanceret en kampagne, der antyder, at kontrolleret brug af sprøjtegift ikke udgør nogen risiko for drikkevandet. Men selv kontrolleret brug af sprøjtegift udgør en risiko for drikkevandet og Miljøstyrelsens kampagne gør problemet værre.

Vandværker finder rester af sprøjtegift og klar-til-brug midler i vandboringer i Danmark og må årligt tage ca. 100 boringer med indhold af sprøjtegift ud af drift. En ny vandboringer koster mellem 2 og 5 mio. kr., og det betyder, at samfundet årligt mister mellem 200 og 500 mio. kr.

0,5 procent af den samlede mængde sprøjtegifte bruges i byerne blandt andet af haveejerne. Men alligevel finder vi rester af sprøjte under byerne lige så hyppigt, og ofte i meget højere koncentrationer, som ude under landbrugsarealerne. Det hænger sammen med, at en stor del af den private anvendelse finder sted på befæstede arealer og jord uden plantedække. Derved er risikoen for udvaskning af sprøjtegift langt større. Men også fejldosering af sprøjtegifte er et stort problem.

Derfor skal sprøjtegift i de private haver forbydes. I stedet bør ukrudt og skadedyr fjernes med miljøvenlige, alternative metoder.

Yderligere informationer

Konsulent Claus Vangsgård, DANVA, T: 87 933 507, E: cv@danva.dk 

Se også www.vandigrunden.dk og Facebook siden: ”Drikkevand uden sprøjtegifte”.