Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets indsats for at sikre grundvandet mod sprøjtegifte har været helt utilstrækkelig og præget af væsentlige mangler. Den mangelfulde forvaltning har medført risiko for, at forekomsten af pesticider i drikkevandet har været over grænseværdien.

Spørgsmålet er nu, om rapportens konklusioner kan betyde, at vandselskaberne kan gøre et erstatningsansvar gældende for de omkostninger, forureningen har medført for vandkunderne.

"Rigsrevisionen har entydigt placeret et ansvar for, at det man har gjort fra statens side ikke har været tilstrækkeligt. Vandforbrugerne har fået en kæmperegning for etablering af erstatningsboringer for de forurenede boringer, og derfor vil vi nu bede vores jurister om at undersøge, om der er grundlag for erstatning," siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

Når indholdet i en drikkevandsboring overskrider grænseværdien for indhold af sprøjtegifte, så tager drikkevandsselskaberne den ud af drift. Siden 1997 er der i snit hvert år taget 100 boringer ud af drift med indhold af sprøjtegift.

Det koster typisk mellem 2 og 5 mio. kr. at anlægge en ny boring, og det svarer til et tab på mellem 200 og 500 mio. kr. om året. Udgifterne til nye boringer eller en omkostningstung rensning af vandet har været båret af vandkunderne, og derfor overvejer DANVA nu, om man skal gøre et erstatningskrav gældende.

Obligatorisk beskyttelse af drikkevandsboringer

Skiftende regeringer har i løbet af de seneste 25 år udarbejdet handlingsplaner, der skulle beskytte drikkevandet – men med et meget ringe resultat. Forbruget af sprøjtegift er i dag lige så stort som for 25 år siden, så modellen med frivillige initiativer og mindre skærpelser af de generelle tiltag til beskyttelsen af grundvandet i indvindingsområder har spillet fallit.

"Vi forventer selvfølgelig, at de problemer, Rigsrevisionen peger på, bliver løst hurtigst muligt. Sprøjtegifte er den største trussel mod den danske vandforsyning. Vi har igen og igen kritiseret skiftende regeringer for ikke at sætte handling bag pesticidplanerne. Regeringen må hurtigst muligt indføre obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder omkring vandboringer. Herudover er de vigtigt, at man hurtigst muligt udpeger de pesticidfølsomme områder, så vi kan undgå yderligere skader på drikkevands-ressourcen," siger Carl-Emil Larsen, som understreger, at vandbranchen meget gerne vil indgå i en dialog med miljøministeren for at skabe hurtige og konkrete resultater.

DANVA har allerede i 2009 indgået en aftale med Landbrug og Fødevarer om obligatoriske BNBO, hvor de sprøjtefrie beskyttelseszoner er baseret på den såkaldte BNBO vejledning fra 2007. Men skiftende miljøministre fra den borgerlige regering har ikke ønsket at udmønte aftalen i en obligatorisk statslig indsats.

Yderligere oplysninger

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA, M: 20338515,E: cel@danva.dk

Produktchef Jens Andersen, KE, M: 27954450, E: jean@ke.dk

Presseservice: Lars Fischer, M: 51265187, E: lf@danva.dk