I forbindelse med revision af vandsektorloven blev reglerne om vandselskabernes tilknyttet virksomhed ændret. De ændrede regler er udmøntede i Bekendtgørelse nr. 145 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Energistyrelsen har sendt udkast til Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed i høring frem til d. 1. juni. Udkastet er tilgængeligt på høringsportalen.

DANVA afgiver høringssvar og har i den forbindelse nedsat en høringsgruppe.

Orientering om denne høring blev også sendt ud til DANVAs medlemmer som medlemsnyt d. 26. april.