I forbindelse med revision af vandsektorloven blev reglerne om vandselskabernes tilknyttet virksomhed ændret. De ændrede regler er udmøntede i Bekendtgørelse nr. 145 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Energistyrelsen har sendt udkast til Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed i høring frem til d. 1. juni. Udkastet er tilgængeligt på høringsportalen.

DANVA afgiver høringssvar og har i den forbindelse nedsat en høringsgruppe.

Orientering om denne høring blev også sendt ud til DANVAs medlemmer som medlemsnyt d. 26. april.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?