Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en hvidbog over Vandsektorlov ll’s tilblivelse. Hvidbogen samler det parlamentariske grundlag for Vandsektorlov ll og indeholder derudover en sammenskrivning, lavet af Horten, af den forhenværende vandsektorlov og de nye ændringsbekendtgørelser, således at vandsektor-loven præsenteres i én samlet lovtekst.

Horten har givet tilladelse til, at DANVA kan stille hvidbogen til rådighed for vores medlemmer. Vi vil særligt gerne henvise til side 1, hvor man finder sammenskrivningen og dermed har gældende ret samlet, hvilket kan være et nyttigt redskab i vandselskabernes administrative arbejde.

På hvidbogens første side finder man en oversigt over hvidbogens indhold. Herfra kan man navigere rundt i indholdet, som dækker over både den politiske aftale om Vandsektorlov II, processen vedr. lovens vedtagelse i Folketinget samt høringsvar og de vigtigste bekendtgørelser. 

 

 

Hortens hvidbog, der er på 340 sider, kan downloades her.

Ønskes et fysisk eksemplar af hvidbogen, kan Hortens kontaktes ved Rikke Søgaard Berth på rsb@horten.dk, Line Markert på lma@horten.dk eller René Frisdahl Jensen på rfj@horten.dk