DANVAs bestyrelse er fortsat imod obligatorisk valg blandt forbrugerne.

Det nationalpolitiske ønske om forbrugervalg er baseret på betragtninger om indflydelse til forbrugerne og indblik i vandselskabet; to elementer der kan øge tillid og tryghed. Foreningens betragtninger er, at et valgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabets tarv, som det er krævet i aktieselskabslovgivningen.

Synligheden af forbrugerinteresse vil derimod være reel og legal i forbrugerråd etableret af forsyningen kombineret med en rådsrepræsentants taleret i forbindelse generalforsamlingen.

Indblik kan alle få via regnskabet, der udarbejdes efter årsregnskabsloven og dertil kommer tal hidhørende fra DANVAs landsdækkende benchmarkingarbejde.

Ovenstående er udtryk for et ønske om, at forbrugerindflydelse reguleringsmæssigt skal være baseret på en regulering, der ligner El- og Varmeforsyningsloven. Det er således, at i disse love anses forbruger-indflydelseskravet som værende opfyldt, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmer direkte eller indirekte er valgt af forbrugerne –eller af en eller flere kommunale bestyrelser i selskabets forsyningsområde, se Elforsyningsloven § 41 og Varmeforsyningsloven § 23h.