Da mange vandselskaber inden d. 31. december 2017 skal have valgt bestyrelsesmedlemmer blandt forbrugerne/kunderne, er dette site etableret for at give DANVAs medlemmer kendskab til mulige leverandører, der kan være behjælpelige med at gennemføre forbrugervalget elektronisk.

Sitet synliggør mulige leverandører for at gøre vandselskabernes søgeproces mere enkel i forbindelse med et evt. elektronisk valg. Sitet er derfor ikke ment som nogen DANVA-anbefaling af udvalgte leverandører.

Virksomheder:

Virksomhed: VP INVESTOR SERVICES

Kontakt: Søren Kirkeby Andersen, e-mail ska@vp.dk eller telefon 43 58 89 60.

Link: https://www.vp.dk/da-DK/Services/Investor-Services/Electronic-voting 

 

 Virksomhed: KMD

 Kontakt: Ole Nielsen, e-mail: on@kmd.dk eller på telefon: 44 60 53 60

 Link: www.kmd.dk/energi

 

 Virksomhed: Assembly Voting

 Virksomhed: Tankegang a/s

 Virksomhed: Dataminds A/S

 Virksomhed: Computershare