DANVA har tidligere på forskellig vis oplyst om ændrede regler for forbrugervalg i vandselskaberne. Information om emnet kan findes på foreningens Vandreformsite under Kunder.

Der pågår i øjeblikket en revision af vores publikation om forbrugervalg, hvor Advokatfirmaet Energi & Miljø er dybt involveret og sparring sker med en gruppe forsyningsfolk. I den opdaterede version vil bl.a. relationen mellem ”stemmeberettiget forbruger” og elektronisk valg blive særligt omtalt. Det er vores håb, at publikationen er klar før jul – ellers bliver den det i starten af januar 2013.

Info-møde 30. januar

DANVA afholder desuden et informationsmøde om emnet 30.01.2013 i Vandhuset, Skanderborg.

Derudover vil DANVA arbejde for at synliggøre forskellige leverandørers it-løsninger til gennemførelse af elektronisk valg. Dette er i overensstemmelse med et af principperne fra DDV (Det Digitale Vandselskab), som indebærer, at foreningen via den såkaldte DDV-arkitektur vil understøtte et marked med flere it-løsninger fra flere systemleverandører. Flere oplysninger vil blive formidlet på ovennævnte møde.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk