DANVA har tidligere orienteret om Energitilsynets interesse for at skaffe sig et overblik over el-produktionen hos spildevandsselskaberne. Den potentielle risiko var, at Indenrigsministeriet efter tilsynets afrapportering ville beslutte, at der skulle ske en reduktion i kommunernes bloktilskud. Begrundelsen skulle i givet fald være, at der var sket en overførsel af midler fra kommunernes el-virksomhed til deres spildevandsaktivitet.

Møder og dialog

DANVA har taget initiativ til dialog og mødeaktivitet med aktører som Energitilsynet, KL, Energistyrelsen, Indenrigsministeriet og Naturstyrelsen.

Truslen om eventuel modregning af det kommunale bloktilskud har DANVAs interesse. Vandselskaberne kunne nemlig være bekymret for, at kommunen ville trække penge ud af forsyningen – selvom der er en høj beskatningsprocent – og at der bliver sagt ”nej” til fremtidige energiproduktionsprojekter på trods af det samfundsøkonomisk fornuftige deri.

Ingen modregning

Bjørnen er ikke skudt endnu – men vi vil gerne lade jer vide, at der er et begrundet håb om, at der ikke vil ske nogen modregning i kommunernes bloktilskud – selv om de gældende regler ikke er fuldt. Det lader til, at alle er indstillet på, at sagen skal håndteres administrativt. Dette skyldes sandsynligvis, at de politiske signaler er, at der skal ske en øget produktion af vedvarende energi.

Foreningen vil gerne takke de vandselskaber, som har ”klædt Energitilsynet på” ved at synliggøre virkeligheden for dem.

Barrierer skal væk

På et lidt længere sigt giver den hidtidige dialog anledning til at tro, at embedsværket de relevante steder ser positivt på, at DANVA og KL i den kommende tid arbejder på, at regelværkets barrierer for vandselskabernes VE produktion begrænses.

Læs mere

Se DANVAs status og juridisk notat fra den 23. februar her...