Det vil også i 2011 være muligt at tinglyse overdragelse af ejendomme fra kommuner til vandselskaber til lavere omkostninger. Folketinget har til DANVAs store glæde vedtaget en bestemmelse med tilbagevirkende kraft. Dette er juridisk uproblematisk, da bestemmelsen er en ren begunstigelse.

Såfremt at der er vandselskaber, der i de forgangne måneder har måttet betale såvel det faste som det variable tinglysningsafgift – skal de selv kontakte tinglysningskontorerne for at få penge retur. Dette fremgår bl.a. af Skatteministerens svar til Skatteudvalget (L 123 – bilag 6). Læs også Skatteministeriets nyhedsbrev om Justeringer af tinglysnings-afgiftsloven.

Kontakt DANVA og fortæl din historie

DANVA vil utrolig gerne i kontakt med de forsyninger, som vil have gavn af denne imødekommelse fra Folketingets side (§ 9).

Lovændring

Formelt er der således sket en ændring af Tinglysningsafgiftsloven ved lov nr. 295 af 11.04.2011 – og bestemmelsen lyder:

§ 9

Stk. 3. Ved tinglysning af kommuners overdragelse af fast ejendom til et af kommunen helt eller delvis ejet aktie- eller anpartsselskab, der sker som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, beregnes alene en afgift på 1.400 kr., såfremt ejerskiftet er tinglyst i perioden fra og med den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2011.