Vandselskaberne med værdisætningssager hos Landsskatteretten kan ikke forvente en afgørelse i den meget nære fremtid. Der pågår nemlig drøftelser mellem Landsskatteretten, SKAT/Kammeradvokaten, DANVA, FVD og udvalgte revisionsfirmaer om håndteringen af de hundredvis af sager, der ligger hos Landsskatteretten.

De mange sager hos Landsskatteretten (LSR) har ligget ”underdrejet” i lang tid, hvilket hænger sammen med, at der har været et længere forløb fra 2013 i forhold til nogle pionersager.

Sommeren 2014 kom der kendelser fra LSR omhandlende Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab samt Lolland Vand og Hvidovre Spildevand. To af disse, Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand, er overgået til de almindelige domstole.

Der er også en formodning om, at der i den nære fremtid kommer enkelte afgørelser fra Landsskatteretten – og disse vil have relation til gruppen af 2007-vandselskaber.

Håndteringen af alle de øvrige sager vil være yderst ressourcekrævende for alle parter, hvorfor DANVA har foreslået, at der skulle ske en drøftelse af dette mellem repræsentanter for de relevante aktører. Forberedelsen af disse drøftelser foregår i disse måneder.

Der har igennem de seneste 2 måneder være stort fokus hos de nationale politikere på beskatning af vandselskaber. Hvad udfaldet bliver, kan vi endnu ikke sige, men det er klart foreningens håb, at der kommer en politisk løsning.

Der pågår i øvrigt strategiske overvejelser i DANVA i relation til de rejste sager hos domstolene – herunder om det på nuværende tidspunkt vil kunne fremme en politisk løsning, såfremt sagerne blive trukket tilbage.

Naturligvis lader DANVA sine medlemmer det vide, såfremt bestyrelsen tager nye strategiske beslutninger angående ovenstående.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk