I det følgende er der en kort status på såvel 2007-vandselskabernes sag hos Landsskatteretten som situationen for vandselskaber etableret efter 2007. Endvidere vil en ny lov om ”skattefri” fusion mellem vandforsyninger kort omtales.

Landsskatteretssagen for 2007-vandselskaber

DANVAs bestyrelse har som bekendt besluttet, at foreningen sikrer en tæt koordinering af 2007-sagerne i den sidste fase ved Landsskatteretten. Foreningen finansierer således en skatteretsadvokat, som sammen med DANVA håndterer sagerne – og indhenter viden hos revisorer og forsyningsfolk.

Både SKAT/kammeradvokaten og vandselskaberne har fremsendt supplerende indlæg til Landsskatte-retten det seneste halve år. Forventningerne til at vinde sagen i sin helhed hos Landsskatteretten er ikke høje, selv om der hos Landsskatteretten vil blive nedsat et juridisk panel til at vurdere sagen fremfor et panel primært bestående alene af lægmænd.

På nuværende tidspunkt (6. januar 2014) formoder vi, at de afsluttende bemærkninger sendes inden for den næste måned. Kendelserne vil sandsynlig falde i første kvartal af 2014.

Skattemæssig værdisætning for vandselskaber etableret efter 2007

Der er ingen tvivl om, at SKAT arbejder benhårdt for at få færdiggjort sagsbehandlingen af alle vandselskaber inden maj 2014. Dette sker bl.a. ud fra nogle betragtninger om risikoen for forældelse af sagerne.

DANVA har drøftet med SKAT, om de havde mulighed for at ”trykke på en pause-knap”, mens vi venter på kendelserne fra Landsskatteretten. Dette mente SKAT desværre ikke, at de havde mulighed for.

SKATs vurdering fremgår af et notat til DANVA.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk