Retsmøde 11.06.2014

DANVAs bestyrelse har, som bekendt, besluttet, at foreningen sikrer en tæt koordinering af 2007-sagerne i den sidste fase ved Landsskatteretten. Foreningen finansierer således en skatteretsadvokat, som sammen med DANVA håndterer sagerne – og indhenter viden hos revisorer og forsyningsfolk.

Både SKAT/kammeradvokaten som vandselskaberne har fremsendt supplerende indlæg til Landsskatteretten det seneste halve år. Forventningerne til at vinde sagen i sin helhed hos Landsskatteretten er ikke høje, selv om der ved Landsskatteretten vil blive nedsat et juridisk panel til at vurdere sagen fremfor et panel primært bestående af lægmænd.

Retsmødet i Landsskatteretten vil finde sted 11.06.2014, og sædvanligvis går der ca. 2 uger før kendelsen er afsagt.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk