Hovedforhandlingen i vandsagerne ved Østre Landsret sluttede i torsdags efter tre hele retsdage.

Hovedforhandlingen gik helt som forventet og bød ikke på overraskelser.

Retten var sat med 5 landsdommere (mod sædvanligvis 3), som alle fremstod engagerede og interesserede i sagerne.

Som en del af hovedforhandlingen blev skønsmanden afhørt. Han fastholdt i alt væsentligt sin vurdering som anført i skønserklæringen, nemlig at den af SKAT anvendte DCF-model er helt uegnet som metode til at fastlægge aktiv-værdierne i sagerne.

Efter afslutning af hovedforhandlingen er sagerne nu optaget til dom. Østre Landsret afsiger domme i sagerne den 16. januar 2018 kl. 10.00.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere det sandsynlige udfald af Østre Landsrets overvejelser vedrørende værdiansættelsesspørgsmålet, men retten kan principielt vælge at (i) give vandselskaberne fuldt medhold og opretholde de selvangivne værdier, (ii) give Skatteministeriet fuldt medhold og opretholde SKATs ansættelser af værdierne, (iii) give vandselskaberne, henholdsvis Skatteministeriet delvist medhold, således at retten fastsætter værdierne, eller (iv) sende sagerne retur til SKAT til fornyet behandling af værdiansættelserne ("hjemvisning") i overensstemmelse med rettens anvisninger.

For så vidt angår den særlige forældelsesproblematik i Hjørring-sagen, vil retten give enten Hjørring Vandselskab eller Skatteministeriet fuldt medhold, da dette er et enten/eller-spørgsmål.