På grund af datafejl i fordringer er inddrivelsen af vandselskabernes gæld indtil videre suspenderet. Vandselskaberne skal nu skriftligt anmode Gældsstyrelsen om nærmere information om de berørte fordringer. Gældsstyrelsen deltager i august i et webinar, hvor de uddyber det brev, styrelsen udsendt i maj 2020 vedrørende suspensionen.

Mange af DANVAs medlemmer har i maj måned 2020 fået en nedslående besked fra Gældsstyrelsen. Det viser sig, at talrige fordringer er behæftet med datafejl, og derfor er inddrivelsen suspenderet indtil videre. Det lader til ofte at være tusindvis af fordringer hos de berørte forsyninger, der er behæftet med fejl.

Anmod om udtræk

For at den enkelte forsyning kan få et ordentligt indblik i de berørte fordringer, bør forsyningen skriftligt anmode om et udtræk. Hvordan I gør det, kan I læse om i brevet, som I har modtaget fra Fordringshaverkontoret i maj 2020.

Tilmeld dig webinar om suspensionen

Webinaret afholdes 26.08.2020, klokken 10 – og slutter senest 11.30.

Tilmelding sker her. 

Tilmeld dig webinar om suspensionen

Gældsstyrelsen deltager i et webinar, hvor de med afsæt i generelle spørgsmål, rejst af forsyningerne holder et oplæg. Der vil også være mulighed for at stille mundtlige spørgsmål efter oplægget.

Webinaret afholdes 26.08.2020, klokken 10 – og slutter senest 11.30.

Tilmelding sker her https://www.danva.dk/arrangementer/online-arrangementer/12579-suspension-af-inddrivelsesfordringer/

Send spørgsmål til suspensionen

Webinaret har afsæt i brevet om suspension, og de generelle spørgsmål, som I måtte have til dette. Derfor kan I være med til at bestemme webinarets indhold og værdi ved at sende spørgsmål til DANVA senest 03.07.2020. Send spørgsmål til: sv@danva.dk.

Er der alternativer til suspensionen?

På baggrund af en drøftelse med Fordringshaverkontoret er det vores opfattelse at:

  1. Tilbagekaldelse med henblik på at iværksætte en opkrævningsproces kan ikke lade sig gøre.

Forsyningen har tidligere afsluttet sin opkrævningsfase og oversendt fordringen til inddrivelse hos SKAT/Gældsstyrelsen. Forsyningen kan som den helt klare hovedregel ikke, grundet datafejl, hive fordringen ud af inddrivelsesstadiet og tilbage i opkrævningsstadiet. Undtagelsessituationen vurderer Gældsstyrelsen ikke er relevant for de fejlbehæftede fordringer, som det drejer sig om i det føromtalte brev til forsyningerne.

b.Når først en fordring er oversendt til inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden, så er det alene inddrivelsesmyndigheden, der formelt kan eftergive fordringen.

Til dette vil DANVA kort bemærke, at det også værd at notere sig, at såfremt en fejlbehæftet fordring ikke bliver berigtiget hos styrelsen, så vil den blot ”dø”/blive forældet inde hos Gældsstyrelsen – og der vil ikke ske nogen inddrivelse af restancen hos debitor.