Hovedforhandlingen i Højesteret i retssagerne vedrørende den skattemæssige værdisætning af Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand sluttede i fredags, 26.10.2018, efter to intense dage i Højesteret.

De to sager er prøvesager for 273 andre vandselskabers sager, som Landsskatteretten har stillet i bero, indtil Højesterets domme foreligger.

Sagerne er allerede fra starten blevet behandlet som principielle og af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde, og pga. sagernes vigtighed og principielle karakter deltog der syv (mod normalt fem) dommere i Højesteret.

Højesteret afsiger dom torsdag 08.11.2018 kl. 12. Og fra dette tidspunkt vil dommene være tilgængelige på rettens hjemmeside., http://www.hoejesteret.dk/om/afgoerelser/Pages/default.aspx