Der er en tendens til, at kommunerne udtrykker lidt mere forbehold over for kvaliteten i samarbejdet med forsyningerne end den anden vej rundt.

Fra marts 2020 har der været et forløb, styret af Energistyrelsen, hvor der har været fokus på godkendelser af takster og leveringsvilkår inden for vand- og spildevand. Analysen er en del af styrelsens såkaldte Tarifanalyse.

Forsyningerne og kommunerne har haft mulighed for at besvare spørgsmål, udsendt af Energistyrelsen.

Rapporten bliver snart offentliggjort på styrelsens hjemmeside, men DANVA har allerede nu fået lov til at dele den med sine medlemmer.

For erfarne forsyningsfolk tænker vi ikke, at der nogen overraskelser i rapporten.

Der er forventning om, at mulige opfølgningstiltag af lovgivningsmæssig karakter vil kunne indgå i en politisk proces, der skal ske dette efterår, hvor omdrejningspunktet i øvrigt er den politiske aftale fra 2018 (”Justeret økonomisk regulering af vandsektoren”).

Foreningen følger forløbet.