DANVA har nu fået svar fra skatteministeren på foreningens opfordring til at ændre skattereglerne, så de ikke modarbejder forsyningernes medfinansiering af klimaprojekter. Skatteminister Holger K. Nielsen har sendt et brev, hvor budskabet er, at den skattemæssige behandling af spildevandsforsyningers medfinansiering af kommunale og private klimaprojekter ikke får nogen særskilt regulering.

SKATs syn på spildevandsforsyningernes ”investeringer” i 3. mands ejendom vil med andre ord afhænge af de konkrete forhold. En afklaring kan dog opnås på forhånd ved at benytte skatteforvaltningslovens regler om bindende svar. DANVA overvejer, hvorledes foreningen skal følge op på ministerens brev til DANVA.

Kontakt DANVA

Foreningen hører gerne fra spildevandsforsyninger, som har nogle aktuelle eller konkret påtænkte klimaprojekter, hvor de investerer i håndteringen af tag- eller overfladevand på 3. mands ejendom. Kontakt Susanne Vangsgård på sv@danva.dk

Baggrund og dokumenter

DANVA har i brev af 30.05.2013 opfordret ministeren til at støtte ønsket om at ændre skattereglerne, så de ikke modarbejder forsyningernes (med)finansiering af kommunale og private klimaprojekter med fokus på håndtering af tag- og overfladevand. Dette ville sikre det nødvendige samspil mellem miljø- og skatteretlige regler, som er nødvendigt for at virkeliggøre økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013. Læs DANVAs brev til skatteministeren.

Konkret har foreningen anmodet om, at spildevandsforsyningen kan få en skattemæssig behandling, som kan sammenlignes med den situation, at de investerer i egne aktiver og dermed får en afskrivningsret. DANVA fremsendte som opfølgning på sin anmodning i maj 2013 også en konkret afgørelse fra Energitilsynet, hvor AVA fik afskrivning på en straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapacitet på Studstrupværket/produktionsanlæg.

Skatteministerens svar

Konklusionen i skatteministerens september-brev er, at den skattemæssige behandling af spildevandsforsyningens ”investering” vil afhænge af en konkret vurdering. En afklaring på forhånd kan dog fås ved at benytte skatteforvaltningslovens regler om bindende svar. Læs Skatteministerens brev.