COLOURBOX1251060.jpg

Prioriter vandselskabernes mulighed for at skabe attraktive bymiljøer!

Vandselskabernes håndtering af spildevand er også afgørende for vandmiljøets økologisk tilstand. Det er derfor centralt, at vandselskaberne sikres mulighed for at investere i udbygningen af afledningssystemer, der både skal kunne håndtere mere spildevand i fremtiden fra udbygning af lokalsamfund og de stadig stigende regnmængder som følge af klimaforandringer, der koster samfundet store summer. Skybruddet i København 2. juli 2011 medførte skader for omkring seks milliarder kroner.

For eksempel separatkloakring, udbygning af regnvandsbassiner og håndtering af regnvand på overfladen er med til at styre effekterne af de regnvandsbetingede hændelser, så man kan imødegå oversvømmelser og ødelæggelse af ejendom. For at gøre kommunerne endnu mere tiltrækkende for familier og erhvervsliv skal regnvandshåndtering sammentænkes med udviklingsstrategier for samfundene. Det medfører samtidig, at vandselskaberne kan investere målrettet og priseffektivt.

Håndtering af vand på jordoverfladen kan i nogle tilfælde være både billigere end rør under jorden og mere fleksible. Med de rigtige løsninger kan man minimere samfundsomkostningerne samtidig med, at man løser problemer en gang for alle. Det kan desuden understøtte udviklingen af rekreative og forskønnede, organiske samfund, der er den optimale ramme om liv og velfærd.

Desuden kan separeringsløsninger minimere antallet af overløb, som i mere eller mindre grad kan påvirke vandmiljøet. Stadig flere kystbyer udnytter i dag effekten af vandselskabernes arbejde, der resulterer i rene bynære vande, til i stigende grad at etablere havnebade og badestrande med blå flag. Fjorde og bugter får forbedret deres økologiske tilstand og åer og vandløb bliver trækplastre for lystfiskerindustrien, der hvert år omsætter for fem milliarder kroner i Danmark.

Byer med badevandskvalitet i havne oplever et boom i anlæggelsen af eksklusive boligbyggerier ved vandet, højere boligpriser og en markant efterspørgsel på bosætning i de områder.

Også etablering af sluser og diger kan være indsatser, som vandselskaberne kan investere i for at bygge værn mod stormflod og et stigende af havniveau. 

Læs prioriteringer: | Baggrund Lokal erhvervsudvikling | Innovation og teknologiudvikling Rent drikkevand |