COLOURBOX7294168.JPG

Prioriter vandselskabernes mulighed for at beskytte grundvandet!

Ifølge meningsmålinger er den største miljøtrussel for danskerne, at deres drikkevand bliver forurenet. Det er helt afgørende, at kommunerne prioriterer beskyttelsen af drikkevandet, der flere steder i landet er sårbart over for nedsivning af pesticider og nitrat.

Hvert år tages drikkevandsboringer ud af drift på grund af forurening. Det påfører vandselskaberne øgede omkostninger, som skal betales af vandkunderne. Også derfor er det vigtigt at beskytte grundvandet mod miljøfremmede stoffer.

Flere kommuner har besluttet sig for at udstede generelle forbud mod anvendelse af pesticider i områder med særlige drikkevandsinteresser. Der kan aftales kompensationer til jordejere. For at beskytte grundvandet permanent kan der desuden være tale om skovrejsning i indvindings-områder.

DANVA mener, at jordbesiddere skal kompenseres fair for restriktioner.

 

Læs prioriteringer:| Baggrund Lokal erhvervsudvikling | Innovation og teknologiudvikling Rent vandmiljø og klimaløsninger