COLOURBOX8489821.jpg

Prioriter vandselskabernes mulighed for at understøtte lokal vækst og velfærd!

Vandselskaber er kritisk infrastruktur og helt grundlæggende for, at samfund er attraktive at bo og arbejde i. Vandselskaberne er forudsætning for udbygningen af organiske, levende samfund i byer og på landet, hvor omkring der skabes arbejdspladser.  

Vandselskaber udbyder i gennemsnit 85 procent af deres anlægsopgaver og 50 procent af driftsopgaver til privatejede selskaber. Disse tal ligger langt over, hvad demokratisk ejede sektorer og kommuner ellers præsterer.

Den høje udbudsgrad forankrer beskæftigelsen i lokalområderne og garanterer, at vandkunderne til enhver tid får de bedste og billigste løsninger.

Der er en lang række afledte effekter af vandselskabernes ejermæssige forankring i lokalsamfundet. Ud over de flere arbejdspladser, som de skaber, så er det også med til at gøre det muligt for kommunerne at udarbejde langsigtede udviklingsstrategier, som kan understøtte bosætning og være med til at tiltrække både erhvervsliv og familier. Når samarbejdet mellem kommune og vandselskab om byudvikling, klimatilpasning og vandmiljø tænkes koordineres, så vil mulighederne blive endnu større i fremtiden.

Det sker f.eks. i forhold til spildevandsplanlægning, udmøntning af klimaplaner, byudvikling, samt byggemodning.

Desuden tiltrækker innovative vandselskaber attraktive medarbejdere til lokalområdet. Det kan forstærke lokale virksomheders og offentlige institutioners tiltag til at etablere arbejdspladser i alle dele af landet, hvilket bidrager til oprettelse af nyskabende erhvervsmiljøer.

 

Læs prioriteringer: Baggrund | Innovation og teknologiudvikling Rent drikkevand | Rent vandmiljø og klimaløsninger