_MG_6464 Claus Christoffersen - Fredericia Spildevand & Energi A_S FOTO - Toke Hage.JPG

Prioriter vandselskabernes mulighed for at skabe energiproduktion og ressourceudnyttelse!

Ifølge en undersøgelse foranlediget af Altinget er klimaet den tredje vigtigste sag for vælgerne ved KV17. Regeringen har et mål om, at halvdelen af Danmarks energiniveau i 2030 skal være dækket af vedvarende energi.

Stadig flere renseanlæg omdanner spildevandet til energi og værdifulde restprodukter. Vandselskaber prioriterer at understøtte deres drift med sol- og vindenergi. Vandselskaberne agerer cirkulært og bæredygtigt og udvikler løbende nye metoder til at blive endnu mere energivenlige og førende med teknologi, hvilket kan påvirke vandtaksten i positiv retning.

Vandselskaberne har status af åbne laboratorier, hvor de sammen med private rådgivere og producenter arbejder på nye løsninger, der resulterer i metoder til bedre og billigere drift. Der er flere konkrete eksempler på, at de lokale løsninger udvikles af samarbejdsparterne til at ende med at blive modnet til eksport, der skaber vækst hos producenter og rådgivere. Det gælder både inden for energiproduktion, spildevandshåndtering, grundvandsudnyttelse og klimatilpasningsløsninger.

Desuden arbejder flere vandselskaber sammen med privatejede virksomheder på at udvikle metoder til at udvinde fosfor af spildevandsslammet. Forædling af fosfor fra slam er en værdifuld genanvendelse, som bliver en gevinst for landbruget.

Læs prioriteringer: Baggrund Lokal erhvervsudvikling | Rent drikkevand | Rent vandmiljø og klimaløsninger