COLOURBOX3368822.jpg

DANVA præsenterer her materiale til brug for dig, der er kandidat til kommunalvalget 21. november 2017. Her finder du argumenter for, hvorfor det er vigtigt at prioritere vandspørgsmålet højt over for vælgerne.

Danskerne svarer i meningsmålinger, at de ønsker rent og urenset vand fra hanen og at det skal være frit for rester af miljøfremmede stoffer. Resultatet af måleringer viser også, at noget af det, danskerne frygter allermest, er forurening af deres drikkevand.

Der er god grund til, at prioritere sit politiske engagement til vandselskabernes arbejde. Vandselskaberne, der ejes demokratisk og hviler økonomisk i sig selv, leverer det mest livgivende, der findes, rent drikkevand, og de håndterer det mest miljøskadende og sygdomsfremkaldende, der findes, nemlig spildevand. Oveni håndterer vandselskaberne stadig stigende regnmængder og bidrager væsentligt til at undgå oversvømmelser ved skybrud. Begge dele er en stor udfordring for samfundet.

Vandselskaberne leverer sine ydelser til stabile, lave priser, der udgør 1,3 procent af udgiften i en gennemsnitlig dansk husholdning. Til sammenligning bruger familier i gennemsnit 6 procent af deres husholdning på forsikringer.

Det vigtigste for levende by- og landsamfund er rent vand, rent vandmiljø og sikker håndtering af de stadig større regnmængder som følge af klimaforandringerne. Vandselskaberne sikrer vækst og velfærd, skaber arbejdspladser og gør lokalsamfundene attraktive for erhvervsliv og familier.

Resultatet af vandselskabernes arbejde understøtter folkesundheden, skærmer miljøet og sikrer, at værdier ikke tabes og samfundet ikke går i stå, når de stadig hyppigere skybrud og oversvømmelser rammer.

Ifølge World Economic Forum er udfordringerne med vand den væsentligste trussel mod mennesker, miljø og økonomisk stabilitet i verden. Danske vandselskaber er i verdensklasse til at håndtere vand, hvorfor Danmark også er førende med eksport af vandløsninger. Metoder, modeller og systemer udvikles ude i de lokale vandselskaber rundt om i landet i samarbejde med producenter og rådgivere. Ud over at skabe private arbejdspladser og beskæftigelse, så er det selve grundlaget for de smarte måder, danske vandkunder hele tiden sikres bedre og billigere løsninger, der giver de lavest mulige vandtakster.

 

Læs prioriteringer: Lokal erhvervsudvikling | Innovation og teknologiudvikling | Rent drikkevand | Rent vandmiljø og klimaløsninger