Høringssvar på j. nr. 2019-300, Ændring af vandsektorloven m.fl. om foreninger til forbedring af effektivitet og kvalitet i vandsektoren.

Til Energistyrelsen

Lovforslagets omdrejningspunkt er, at frivillige foreninger skal erstatte de tidligere lovgivne ordninger for vandsektoren; Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og muligheden for etablering af en fond.

DANVA mener, at fokusset på vandsektorens mulighed for i fællesskab at højne kvaliteten og effektiviteten i sektore, gennem eksempelvis projekter, der udvikler teknologi, ledelsesformer/-systemer og viden, er vigtig og positiv. Den samme vigtighed har arbejdet med at sikre de rette rammer for innovation i sektoren, som pågår uafhængigt af det lovforslag, der er i høring.

I forhold til den foreslåede ordning omkring etablering af frivillige foreninger, der kontrolleres af Forsyningssekretariatet, så indeholder lovforslaget en række elementer, hvorom lovforslaget alene røber tanker for reguleringen i første omgang.

Derfor må DANVA bemærke, at lovens udmøntning og ikke mindst fortolkningen af det samlede regelsæt i praksis bliver afgørende for ordningens succes.

Foreningen har ikke herudover bemærkninger til forslaget på nuværende tidspunkt.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA