Til Skatteministeriet

Lovforslag om bl.a. ændring af selskabsskatteloven (mindre vandforsyningers energiproduktion) – L123, styrelsens j.nr. 15-1386553

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, vil ganske kort tilkendegive sin støtte til lovforslaget, der indebærer en justering af selskabsskattelovens §§ 1 og 3.

I L 123 foreslås således, at for de små almene vandforsyninger, der er skattefrie efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 a, og som har aktiviteter i form af produktion af elektricitet eller produktion af varme, ikke oplever at blive skattepligtige af deres hidtil øvrige skattepligtige indtægter. Forsyningerne undgår med andre ord, at de pludselig bliver anset som el-virksomheder og dermed skattepligtig af alle deres indtægter.

Vi har bemærket, at lovændringen alene angår den skattemæssige situation for de skattefrie, almene vandforsyninger, der ikke er omfattet af vandsektorlovens § 2 stk. 1.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA