Til Trafik og Byggestyrelsen

DANVA har med interesse læst udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Begrundelsen for at forlænge VA-godkendelsesordningen kunne måske med rimelighed have været adresseret direkte mod en GDV ordning, som det ikke har været muligt at få til at fungere i snart tre år.

DANVA kan fra medierne konstatere, at Transport- og Bygningsministeren også har indset problemerne med den nuværende GDV ordning og derfor offentligt har ytret, at der skal arbejdes for mindre bureaukrati. Det vil medføre en helt ny ordning. DANVA kan tilslutte sig dette synspunkt.

I tiden frem mod en ny ordning vil det være naturligt, at den nuværende VA godkendelse forlænges.

DANVA har dog et lille men til forlængelsen, som bunder i et meget konkret problem, affødt af den baggrund som nærværende høring omhandler:

  • Vandselskaberne ejer den måler, der er placeret hos den enkelte forbruger.
  • Der har aldrig været krav om VA godkendelse af vandmålere.
  • Der er stillet krav om GDV godkendelse af vandmålere.

Dette betyder, at de danske vandselskaber ikke i dag er i stand til at opsætte en lovlig måler hos sine forbrugere. De kan ikke blive GDV godkendt, og de har ikke en VA godkendelse, der kan forlænges.

Dette er en problematik, der skal løses her og nu. DANVA stiller gerne op med forslag og dialog.

Vandforsyning er reguleret gennem Miljø- og Fødevareministeriet, hvorfor vi har tilsendt Naturstyrelsen et kopi af dette høringssvar, ligesom vi skal meddele, at DANVA har kommenteret Transport- og Bygningsministerens udtalelser direkte til ministeriet.

Med venlig hilsen
Kristian Friis
DANVA